Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Przemysław Tadeusz
Nazwisko: Miśkiewicz
Miejsce urodzenia: Częstochowa
Data urodzenia: 03-04-1962
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Krystyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dokumentacja ewidencyjna Zatrzymany w dn. 16.12.1983 r. podczas składania kwiatów przy KWK „Wujek”, zwolniony w dn. 17.12.1983 r. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dot. druku i kolportażu ulotek o treści antypaństwowej na terenie Katowic. Zakończono ją z powodu skierowania do prokuratury (umorzenie). Zastrzeżenie wyjazdów do krajów kapitalistycznych 1.08.1984 – 1.08.1987. IPN Ka 048/1990 t. 1-2 (41400/II)
Akta kontrolno-śledcze Ww. został tymczasowo aresztowany w dn. 16.06.1984 r.(areszt WUSW Katowice), oskarżony o kolportaż ulotek o treści antypaństwowej. Sprawę początkowo prowadziła Prokuratura Rejonowa w Olkuszu (sygn. Ds.496/84), a od dn. 18.06.1984 r. Prokuratura Wojewódzka w Katowicach (sygn. II Ds.74/84). Decyzją prokuratora aresztowanie uchylono z dn. 25.07.1984 r. Sprawę umorzono w dn. 28.07.1984 r. na podstawie ustawy o amnestii z dn. 21.07.1984 r. IPN Ka 029/1152 (9499/III)
Akta tymczasowo aresztowanego Ww. został zatrzymany w związku z drukiem i kolportażem ulotek, od dn. 16.06.1984 r. przebywał w areszcie WUSW Katowice, następnie został przewieziony do Aresztu Śledczego w Katowicach. IPN Ka 34/243 t. 1-2 (64/84)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dot. kolportażu ulotek oraz wydawnictw bezdebitowych na terenie Uniwersytetu Śląskiego. Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata w okresie 1.03.1987-1.03.1988. IPN Ka 048/434 t. 1-4 (42455/II), IPN Ka 0169/240 j. 1-2 (42455/2)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Spawa dot. nielegalnego druku i kolportażu wydawnictw bezdebitowych na terenie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Sprawę włączono do SOR „Mecenas”. IPN Ka 048/519 t. 1-3 (43340/II), IPN Ka 0169/1160 j.1-2 (43340/2)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawę założono w związku z kolportażem materiałów bezdebitowych. W trakcie przeszukania mieszkania P. Miśkiewicza w dn. 14.11.1987 r. znaleziono nielegalną literaturę, ww. został zatrzymany. IPN Ka 048/519 t. 1-3 (43340/II), IPN Ka 0169/1160 j. 1-2 (43340/2)
Akta Kolegium ds. Wykroczeń Akta dot. zakłócania ciszy nocnej, figurant został zatrzymany. W ramach sprawy dokonano przeszukania mieszkania w trakcie, którego znaleziono materiały bezdebitowe. Postępowanie umorzono, w związku z upływem terminu do orzekania. IPN Ka 029/1040 t. 1-2 (9994/III)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Figuruje w sprawie dot. „Solidarności Walczącej” w Katowicach. IPN Ka 079/11 t. 4 (44008/II)