Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Franciszek
Nazwisko: Rachwalski
Miejsce urodzenia: Słaboludz
Data urodzenia: 22-10-1928
Imię ojca: Jan
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Internowany i osadzony w OO w Wierzchowie Pom. od 25.08.1982 do 15.10.1982, ponieważ "może podjąć działalność skierowaną przeciwko interesom politycznym PRL i powodującą zakłócenia w gospodarce narodowej". IPN Sz 0012/367 t. 8 (848/IV)
Akta internowanego Działalność w podziemnych strukturach „Solidarności”, 18 sierpnia 1982 uczestniczył w „nielegalnym zgromadzeniu i manifestacji na terenie stoczni”. Internowany, osadzony w Wierzchowie Pomorskim. IPN Sz 266/157, IPN Gd 152/157.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rejestrowany do sprawy o krypt. "Marsz" (nr 24312), podejrzany o „zorganizowanie nielegalnego zgromadzenia”. Dnia 09.12.1983, akta skierowano do prokuratury, sprawę umorzono. Mat. arch. 15144/II zniszczono w grudniu 1989. Wpis na postawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.