Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-05-2019 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Dudek
Miejsce urodzenia: POZNAŃ
Data urodzenia: 28-02-1927
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:

28.12.1961 nagrodzony za udział w śledztwie w sprawie pożaru na m/s „Maria Konopnicka” w Stoczni Gdańskiej.
9.07.1964 nagrodzony za realizację sprawy krypt. „Fałszerze”, w wyniku której aresztowano 33 osoby, a także za udział w kwietniu 1964 w likwidacji tajnej drukarni i aresztowanie 4 świadków Jehowy, podejrzanych o kolportaż nielegalnej literatury.
Wg wniosku pers. z 3.12.1968, jako naczelnik Wydz. Kontroli Ruchu Granicznego KWMO w Gdańsku: „Wykazał (…) zdolności w zakresie organizacji pracy wydziału i poszczególnych Granicznych Placówek Kontrolnych, który pracę kontroluje i koordynuje. (…) Dużo wysiłku poświęca na rozbudowę źródeł informacji w wydziale i podległych mu operacyjnie GPK. W związku z czym zwiększył się napływ informacji o wrogiej działalności marynarzy obcych bander, szczególnie marynarzy NRF” (k. 38 cz. III akt osob.). //
Wg wniosku z 17.07.1972 oraz pisma z 23.08.1972 od 1969 zajmował stanowisko II zastępcy komendanta ds. SB w KWMO w Gdańsku. Wg pisma z 16.12.1980, od października 1978 pełnił obowiązki komendanta KWMO w Olsztynie. //
W okresie 1.01.1981-5.02.1990 komendant/szef KWMO/WUSW w Olsztynie. //
31.08.1982 Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Olsztynie odmówiła wszczęcia postępowania przygotowawczego wobec Kazimierza Dudka o to, iż „przekraczając uprawnienia w dniu 12.12.1981 wbrew postanowieniom art. 11 ust. 3 kpk wydał decyzję nr 53 o internowaniu ob. Józefa Lubienieckiego – sędziego Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie, korzystającego z immunitetu sędziowskiego – bowiem czyn ten nie stanowi przestępstwa z uwagi na jego znikome społeczne niebezpieczeństwo. (…) Za przyjęciem takiego stanowiska przemawiają przede wszystkim właściwości przedmiotowe tego czynu, a w szczególności czas jego popełnienia (początek okresu stanu wojennego) oraz stosunkowo niedługi okres pozostawania ob. Lubienieckiego jako sędziego w stanie internowania.” (k. 10-11 cz. II akt osob.).Nazwa jednostki Miasto Nazwa komórki Stanowisko Stopień służbowy Data rozpoczęcia Data zakończenia Sygnatura Sygnatura wytwórcy Rodzaj materiałów
SM POZNAŃ BRAK WYKŁADOWCA - 01-08-1952
IPN BU 0604/1434 22046/V akta osobowe
SM POZNAŃ KATEDRA POLITYCZNO-WYCHOWAWCZA WYKŁADOWCA - 01-09-1953
SM POZNAŃ KATEDRA PRZEDMIOTÓW POLITYCZNYCH, CYKL HISTORII RUCHU ROBOTNICZEGO, MIĘDZYWOJEWÓDZKI KURS PRZESZKOLENIA OFICERÓW BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO STARSZY WYKŁADOWCA - 01-12-1953
MBP WARSZAWA BRAK DO DYSPOZYCJI DYREKTORA DEPARTAMENTU KADR - 15-03-1954
KOS MBP GDAŃSK KATEDRA PRZEDMIOTÓW POLITYCZNYCH, CYKL HISTORII RUCHU ROBOTNICZEGO WYKŁADOWCA - 12-05-1954
KOS MBP GDAŃSK KATEDRA PRZEDMIOTÓW POLITYCZNYCH, GABINET METODYCZNY KIEROWNIK - 01-10-1954
OS KdsBP GDAŃSK SZKOŁA NR 2, KATEDRA HISTORII KOMUNISTYCZNEJ PARTII ZWIĄZKU RADZIECKIEGO WYKŁADOWCA - 01-09-1955
KW MO GDAŃSK SAMODZIELNA SEKCJA ŚLEDCZA STARSZY OFICER ŚLEDCZY - 31-12-1956
KW MO GDAŃSK SAMODZIELNA SEKCJA ŚLEDCZA KIEROWNIK - 12-04-1957
KW MO GDAŃSK BRAK DO DYSPOZYCJI KOMENDANTA - 01-02-1958
KW MO GDAŃSK WYDZIAŁ ŚLEDCZY ZASTĘPCA NACZELNIKA - 01-02-1958
KW MO GDAŃSK WYDZIAŁ KONTROLI RUCHU GRANICZNEGO NACZELNIK - 01-11-1965
KW MO GDAŃSK BRAK ZASTĘPCA KOMENDANTA DS. SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA - 16-01-1970
KW MO OLSZTYN BRAK I ZASTĘPCA KOMENDANTA DS. SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA - 15-09-1972
KW MO OLSZTYN BRAK ZASTĘPCA KOMENDANTA DS. SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA płk 01-06-1975 31-12-1980