Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 19-04-2019 08:11

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Jan Józef
Nazwisko: Labus
Miejsce urodzenia: Ozimek
Data urodzenia: 02-02-1963
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Burmistrz Urząd Miejski Ozimek (powiat opolski) 21-10-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 30.10.1985 zarejestrowany pod nr. 31469 przez Wydz. II WUSW Opole jako sprawdzany w ramach SOS krypt. "Elektrotechnik", podejrzany o "działalność wywiadowczą". W dniu 10.11.1988 pozyskany (w trakcie prowadzenia SOS krypt. "Elektrotechnik"), a następnie 16.12.1988 zarejestrowany pod nr. 34580 przez Wydz. II WUSW Opole jako TW ps. "Adam" do SO krypt. "Niagara" (nr rej. 253, nr arch. IV-316) dot. "prowadzenia dokumentacji związanej z formami i metodami działalności wywiadu amerykańskiego". SOS krypt. "Elektrotechnik" zakończono 29.11.1988 "w związku z nie potwierdzeniem zarzutów", a materiały 06.12.1988 złożono w archiwum Wydz. "C" WUSW Opole pod nr. II-12772. W dniu 25.01.1990 odnośnie materiałów dot. TW ps. "Adam" 25.01.1990 odnotowano, że zostały przeznaczone do zniszczenia w jednostce operacyjnej "jako nie przedstawiające wartości operacyjnej". Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydz. "C" WUSW Opole; karta EO-4/77 z kartoteki czynnych rejestracji Wydz. "C" WUSW Opole; karta E-16 z kartoteki odtworzeniowej WUSW Opole; karta E-14 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; karta EO-4/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; karta EO-4-A/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; dziennik rejestracyjny WUSW Opole, poz. 31469; dziennik rejestracyjny WUSW Opole, poz. 34580; dziennik archiwalny WUSW Opole, dział II, poz. 12772; ZSKO-90; akta o sygn. IPN Wr 00253/78 (550/I), IPN Wr 011/1930 (12772/II), IPN Wr 013/7 (316/IV), IPN Wr 08/616 (66/31) t. 1, IPN Wr 08/701 (66/132). Materiały dot. SOS krypt. "Elektrotechnik" znajdują się również w aktach o sygn. IPN Wr 08/616 (66/31) dot. SO krypt. "Niagara" oraz IPN Wr 08/701 (66/132) dot. "Charakterystyk TW, ocen pracy operacyjnej w sprawach ewidencji operacyjnej WUSW Opole 1988-1990".
Na karcie EO-4A/77 odnotowano fakt sprawdzenia ww. w ewidencji Biura "C" MSW w dniu 16.01.1989 r. przez Wydział V WSW Opole (zapytanie-symbol pisma G 221/01/89) - powód zapytania - "kandydat do SPR [Szkoły Podchorążych Rezerwy]". Karta wz. EO-4A/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW.
Akta paszportowe. Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW; akta o sygn. IPN Wr 519/61088 (EAOP 061088).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/ Wr-402/08 zarządzenie z dnia 22.06.2009 r. dotyczące Jana Labusa – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.