Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Jan Franciszek
Nazwisko: Woźniak
Miejsce urodzenia: Głubczyce
Data urodzenia: 26-05-1953
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Karolina
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Burmistrz Urząd Miejski Otmuchów (powiat nyski) 21-10-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dnia 18.02.1982 dopuszczony przez Wydz. "C" WUSW Opole do prac tajnych i MOB do numeru 8556/85 z jednoczesnym zabezpieczeniem wyjazdu do państw kapitalistycznych i Jugosławii do czasu odwołania od tych prac. Karta Mkr-2 (d. E-14/1) z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydz. "C" WUSW Opole; rejestr teczek MOB b. Wydz. "C" WUSW Opole - IPN Wr 0164/102 (395/3), t. 3, poz. 8556; karta Mkr-2 (d. E-14/1) z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW.
Odnotowany jako członek ORMO. Karta Mor-5 z kartoteki funkcjonariuszy MO WUSW Opole.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Wr 519/641896 (EAOP 641896).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Wr-143/10 zarządzenie z dnia 29.04.2010 dotyczące Jana Woźniaka – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.