Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2020 10:58

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Andrzej
Nazwisko: Mazurek
Miejsce urodzenia: Niemienice
Data urodzenia: 25-10-1943
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Rozalia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta penitencjarne Akta osobowe tymczasowo aresztowanego oskarżonego o to, że "od października 1982 do 26 października 1983 r. w Lublinie pełnił czynności kierownicze w zawieszonym, a następnie rozwiązanym związku NSZZ »Solidarność« (...)". IPN Lu-23/262
Akta śledcze Podejrzany o pełnienie kierowniczych funkcji w nielegalnych strukturach NSZZ "Solidarność". Zastosowano areszt tymczasowy. 24.07.1984 r. Sąd Wojewódzki w Lublinie umorzył śledztwo. Akta o sygn. III/14891 wybrakowano 25.01.1990, wpis na podst zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta kontrolne śledztwa Dot. zredagowania i opublikowania "Listu otwartego" skierowanego do Sejmu PRL i Komisji Spraw Wewnętrznych i Wymiaru Sprawiedliwości, dot. uprowadzenia i zabójstwa ks. J. Popiełuszki. Wobec niewykrycia sprawców „przestępstwa” śledztwo umorzono. Akta sygn.14889/III zniszcz. w 1989 r., zachował się mkf sygn. IPN Lu 0220/278 (14889/3)
Kwestinariusz Ewidencyjny [KE] Dot. działalności dr J. Mazurka w NSZZ "Solidarność" na UMCS w Lublinie. Przekwalifikowano na SOR krypt. "Skorpion". IPN Lu-020/835 (II/11651), IPN Lu-0229/1233 (F 11651/2)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dot. działalności w nielegalnych strukturach NSZZ "Solidarność"na UMCS w Lublinie IPN Lu-020/835 (II/11651), IPN Lu-0229/1233 (F 11651/2)