Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-05-2019 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Józef
Nazwisko: Fedan
Miejsce urodzenia: Podgórzyce
Data urodzenia: 23-02-1944
Imię ojca: Jan
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:

W PZPR od 1963 r.
Po raz ostatni, jako członek Egzekutywy Komitetu Gminnego PZPR w Trzebownisku, wystąpił w materiałach z posiedzenia wymienionego organu z 19.10.1989 r.
Po raz ostatni, jako członek Plenum Komitetu Gminnego PZPR w Trzebownisku, wystąpił w materiałach z posiedzenia wymienionego organu z 24.11.1989 r.
Po raz ostatni, jako członek Plenum Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Rzeszowie, wystąpił w materiałach z posiedzenia wymienionego organu z 14.11.1989 r.
***
Źródło: AP Rzeszów, KG PZPR w Trzebownisku, 26, k. 54; Tamże, 18, k. 188; Tamże, 8, k. 120; AP Rzeszów, KW PZPR w Rzeszowie, 133, k. 3, 4.
***
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie w sprawie o sygn. akt II AKa 112/10L, dotyczącej Józefa Fedana, orzeczeniem z dnia 20.01.2011 r., zmienił zaskarżone orzeczenie I Sądu Okręgowego I instancji z dnia 28.09.2010 r. (sygn. akt II K 9/10) stwierdzające, że Józef Fedan złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, w którym w dniu 11.02.2008 r. stwierdził, że nie współpracował z organami bezpieczeństwa państwa PRL w rozumieniu art. 2 powołanej ustawy lustracyjnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571 i Nr 115, poz. 789) oraz że nie pracował i nie pełnił służby w tych organach. Orzeczenie jest prawomocne.
W dniu 20.12.2011 r. Prokurator Generalny RP wniósł kasację do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy orzeczeniem z dnia 18.04.2012 r. (sygn. akt IV KK412/11) pozostawił kasację bez rozpoznania.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Plenum Komitet Wojewódzki RZESZÓW PZPR 11-10-1986 AP Rzeszów, KW PZPR w Rzeszowie, 54, k. 478, 480, 485.
Członek Plenum Komitet Gminny Trzebownisko PZPR 26-10-1986 AP Rzeszów, KG PZPR w Trzebownisku, 26, k. 36, 37, 54.
Członek Egzekutywa Komitet Gminny Trzebownisko PZPR 26-10-1986 AP Rzeszów, KG PZPR w Trzebownisku, 26, k. 31, 32.