Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2020 10:58

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Zbigniew
Nazwisko: Białecki
Miejsce urodzenia: Ciechomice
Data urodzenia: 02-11-1957
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Alicja
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wójt Urząd Gminy Łąck (powiat płocki) 21-10-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zarejestrowany 19.01.1989 w Wydziale "C" WUSW w Płocku pod nr T-2062 jako osoba upoważniona w miejscu zatrudnienia do wykonywania prac o charakterze obronnym. Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN BU PF 1056/96003 (EAPL 096003).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

PplWa 164/09/2 zarządzenie z dnia 05.08.2009 dotyczące Zbigniewa Białeckiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.