Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-10-2018 11:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Ryszard
Nazwisko: Giszczak
Miejsce urodzenia: Płońsk
Data urodzenia: 24-08-1956
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Alfreda
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wójt Urząd Gminy Raciąż (powiat płoński) 16-11-2014
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zarejestrowany 21.04.1986 przez Sekcję "C" Wydz. Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Ciechanowie pod nr. 3022 jako osoba dopuszczona w miejscu pracy do informacji stanowiących tajemnicę państwową. Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; dziennik rejestracyjny MOB WUSW w Ciechanowie - poz. 3022.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

PplWa 162/09 zarządzenie z dnia 18.08.2009 dotyczące Ryszarda Giszczaka – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.