Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 19-04-2019 08:11

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Maciej
Nazwisko: Śliwerski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 20-05-1950
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Barbara
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wójt Urząd Gminy Jaktorów (powiat grodziski) 21-10-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Ld 535/3184 (EASK 3184).
Akta paszportowe (EAWW 14706). Karta PZ-4/1 z kartoteki Biura Paszportów MSW. Akt paszportowych o sygn. arch. EAWW 14706 nie odnaleziono.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

PplWa 118/09 zarządzenie z dnia 06.08.2009 dotyczące Macieja Śliwerskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.