Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2018 11:23

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Henryk Paweł
Nazwisko: Utrata
Miejsce urodzenia: Bojszowy Nowe
Data urodzenia: 07-03-1955
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Aniela
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wójt Urząd Gminy Bojszowy (powiat bieruńsko-lędziński) 16-11-2014
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dnia 06.02.1985 upoważniony przez Wydz. "C" WUSW w Katowicach do dostępu do wiadomości stanowiących tajemnicę państwową. Karta Mkr-2 z kartoteki dopuszczonych do tajemnicy państwowej (MOB) WUSW Katowice; karta Mkr-2 z kartoteki Biura "C" MSW; akta o sygn. IPN Ka 045/222 (MOB 311/2033).
Akta paszportowe (EATY 38467). Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej KWMO/WUSW Katowice. Akt paszportowych o sygn. arch. EATY 38467 nie odnaleziono.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Ka-184/09 zarządzenie z dnia 10.09.2009 dotyczące Henryka Utraty – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.