Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-01-2020 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jacek Krzysztof
Nazwisko: Karnowski
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 16-08-1963
Imię ojca: Karol
Imię matki: Teresa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jacek Karnowski w dniu 23.02.1987 został zarejestrowany pod nr. 55715 przez Wydz. III-1 WUSW w Gdańsku jako sprawdzany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Inspiratorzy". W dn. 06.11.1987 zmieniono kategorię na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR), a w dn. 18.10.1989 sprawę zakończono. Materiały sprawy zniszczono bez archiwizacji w jednostce operacyjnej. Karta Mkr-3 z kartoteki odtworzeniowej WUSW Gdańsk; dziennik rejestracyjny WUSW Gdańsk, zapis pod poz. 55715; karta EO-4-A/77 i karta Pz kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW.
Figuruje w korespondencji prowadzonej przez Prokuraturę Wojewódzką w Gdańsku w sprawach o wykroczenia z art. 52-a kodeksu wykroczeń (nr sprawy 4 Ko 24/87/W). Z materiałów wynika, że podczas przeszukania mieszkania w dniu 06.05.1987 funkcjonariusze Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku odnaleźli kilkadziesiąt różnych wydawnictw, m.in. "Leksykon związkowy Solidarności", "Dialog o Wilnie", "Myśl niezależna", "Finlandyzacja" oraz ulotki, odezwy, komunikaty o treści prosolidarnościowej. W związku z powyższym wystąpiono do Kolegium ds. Wykroczeń o ukaranie z art. 52-a par. 1 kw. Akta o sygn. IPN GD 77/14, t. 1.
W 1987 roku dopuszczony do MOB nr 02730/87 przez Wydz. "C" WUSW w Gdańsku. Karta EO-4-A/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW.
Akta paszportowe Wydz. Paszportów KWMO/WUSW w Gdańsku z lat 1979-1989, z których wynika, że w/w w 1987 roku znajdował się w "operacyjnym zainteresowaniu" Wydz. III-1 WUSW w Gdańsku. Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW; akta o sygn. IPN Gd 645/129147 (EAGD 129147).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl 225/08/Gd - Zarządzenie z dnia 30.04.2009 dotyczące Jacka Krzysztofa Karnowskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego.