Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Pachorek
Miejsce urodzenia: Świlcza
Data urodzenia: 05-09-1956
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Emilia


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Członek Zarządu Powiatu Starostwo Powiatowe Rzeszów (powiat rzeszowski) 23-11-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
8.12.1988 upoważniony do dostępu do wiadomości stanowiących tajemnicę państwową w uzgodnieniu z Wydziałem VI WUSW Rzeszów (OM-02511/88). Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydziału "C" WUSW Rzeszów; karta E-16 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydziału "C" WUSW Rzeszów; akta o sygn. IPN Rz 0125/210 (OM-02511/88).
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Rz 389/177903 (EARZ 177903).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Rz 188/08 zarządzenie z dnia 31.07.2009 dotyczące Tadeusza Pachorka – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.