Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-10-2021 12:19

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Marek Marian
Nazwisko: Iwasieczko
Miejsce urodzenia: Medyka
Data urodzenia: 19-04-1957
Imię ojca: Włodzimierz
Imię matki: Stefania
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wójt Urząd Gminy Medyka (powiat przemyski) 21-10-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
24.08.1984 upoważniony do wykonywania prac obronnych stanowiących tajemnicę państwową przez WUSW Przemyśl (L. dz. BH-01061/84). Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW.
Akta paszportowe (EAPR 39444). Akt o sygn. arch. EAPR 39444 nie odnaleziono.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl-Rz-240/08 zarządzenie z dnia 24.06.2009 dotyczące Marka Iwasieczko – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.