Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 19-04-2019 08:11

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Paweł
Nazwisko: Michalak
Miejsce urodzenia: Koszalin
Data urodzenia: 13-01-1951
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:

Ppl/Sz 269/08, zarządzenie z dn. 18.12.2008 dot. Pawła Michalaka. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Paweł Michalak występuje w aktach sprawy założonej na NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. 24.08.1982 przemianowano na „Związek”. IPN Gd 003/166 (185/IV), t. 19, k. 141, t. 20, k. 186, t. 22, k. 157.
Akta administracyjne „Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ Solidarność, wrzesień–październik 1981 r.”. W informatorze znajdują się opracowania na temat delegatów na zjazd NSZZ „Solidarność”, w tym Pawła Michalaka. IPN Sz 0012/260 (1027/IV)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Rozpracowywany jako aktywny działacz NSZZ „Solidarność”. Materiały o sygn. 4714/II zniszczono; wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowania Internowany po wprowadzeniu stanu wojennego na wniosek Wydz. V KWMO Koszalin. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Darłówku. IPN Sz 264/117
Sprawa Obiektowa [SO] Paweł Michalak występuje w aktach sprawy założonej na NSZZ "Solidarność" w woj. gdańskim. IPN Gd 003/176 (IV-200), k. 111.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Brak informacji o przyczynie rejestracji. W 1989 r. przerejestrowany do SOS krypt. „Pobrzeże”. Materiały zniszczono; wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Przerejestrowany w 1989 r. z KE krypt. „Michał” do SOS krypt. „Pobrzeże”. Brak informacji o charakterze sprawy. Materiały zniszczono; wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych