Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Lubieniecki
Miejsce urodzenia: Olsztyn
Data urodzenia: 30-09-1950
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Występuje w sprawie nr OL-11735 o kryptonimie "Krąg", jako członek Prezydium MKZ i Przewodniczący Komisji Porad Prawnych przy NSZZ "Solidarność". Materiałów o sygn. 770/IV brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowania Internowany w Ośrodku Odosobnienia w Iławie z powodu działalności w "Solidarności". Zwolniony 26.08.1982. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania[SOR] Radca Prawny Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ "Solidarność", dążył do ograniczenia kompetencji organów ścigania i poddania ich kontroli sądów. W 1983 sprawę przerejstrowano na SOR "Pośrednik". IPN Bi 064/139/1 (1114/X)
Materiały ewidencyjne Wydz. V KWMO w Olsztynie wniósł zastrzeżenie wyjazdów za granicę na okres od 01.03.1982 do 01.03.1984. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie Sprawa dotyczy skargi Józefa Lubienieckiego, wniesionej na bezprawne internowanie. Prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania przygotowawczego. IPN Bi 167/667 (Pg.D II/132/82)
Materiały ewidencyjne Wydz. IV WUSW w Olsztynie wniósł zastrzeżenie wyjazdów za granicę na okres od 01.10.1984 do 08.10.1988. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Akta kontrolno-śledcze Podejrzany o gromadzenie i przechowywanie pism o treści "antypaństwowej". Śledztwo z powodu braku dowodów winy umorzono 14.08.1985. IPN Bi 086/164/1-4 (5674/III), IPN Bi 0090/1097/1-7 mkf. (5674/3)
Akta tymczasowo aresztowanego Zatrzymany 22.02.1985 pod zarzutem gromadzenia w celu rozpowszechniania pism o treści "antypaństwowej". Zwolniony 05.04.1985. IPN Bi 62/2051 (Ds 6/85)
Spawa Obiektowa [SO] Występuje w sprawie nr OL- 19432 o kryptonimie "Republikanie" jako członek Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" w Olsztynie. Materiały o sygn. 989/IV zniszczono 20.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.