Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 18-12-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Jerzy Janusz
Nazwisko: Izydorski
Miejsce urodzenia: Osięciny
Data urodzenia: 04-04-1959
Imię ojca: Jan
Imię matki: Marta
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wójt Urząd Gminy Osięciny (powiat radziejowski) 21-10-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe Wydz. Paszportów WUSW Włocławek/RUSW Radziejów Kujawski z okresu 1987-1990. Akta o sygn. IPN By 682/44143 (EAWŁ 44143/Ra).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl 312/09/Gd zarządzenie z dnia 23.11.2009 dotyczące Jerzego Janusza Izydorskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.