Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-10-2018 11:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Barbara Krystyna
Nazwisko: Nowakowska
Nazwisko rodowe: Rywocka
Miejsce urodzenia: Sosnowo
Data urodzenia: 07-10-1954
Imię ojca: Wacław
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wójt Urząd Gminy Rogowo (powiat rypiński) 16-11-2014
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe Wydz. Paszportów WUSW we Włocławku / RUSW w Rypinie z 1989 r. Akta o sygn. IPN By 682/63308 (EAWŁ 63308/Ry).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Gd 338/09 zarządzenie z dnia 23.12.2009 r. dotyczące Barbary Nowakowskiej – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.