Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-10-2018 11:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Stanisław Grzegorz
Nazwisko: Trzaskowski
Miejsce urodzenia: Cerkiewnik
Data urodzenia: 09-05-1950
Imię ojca: Leonard
Imię matki: Józefa


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Burmistrz Urząd Miejski Dobre Miasto (powiat olsztyński) 16-11-2014
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 07.04.1986 upoważniony do prac tajnych przez Wydz. "C" WUSW Olsztyn do nr. 08411/86. Karta Mkr-2 z kartoteki Wydz. "C" KWMO/ WUSW Olsztyn; "Książka wojennej obsady kadrowej: dzienniki rejestracyjne osób wytypowanych do prac wojskowo-mobilizacyjnych w instytucjach państwowych (MOB)", cz. 1: 1986-1987, cz. 2: 1987-1990, poz. 8411; karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW.
Materiały paszportowe. Karta Pz-4/1 o sygn. arch. EAOL 59159 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Bi 392/08 zarządzenie z dnia 20.03.2009 r. dotyczące Stanisława Trzaskowskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.