Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 11-12-2018 16:56

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Tadeusz Krzysztof
Nazwisko: Teterus
Miejsce urodzenia: Piła
Data urodzenia: 05-04-1958
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Edwarda
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Starosta Starostwo Powiatowe Czarnków (powiat czarnkowsko-trzcianecki) 01-12-2014
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dnia 02.10.1986 zarejestrowany w WZO WUSW w Pile pod nr 8370 przez Pion VI (później pozostawał na stanie Wydz. Ochrony Gospodarki) SB RUSW Trzcianka w kategorii k.TW. Dnia 10.12.1987 przekwalifikowany na KO o ps. „ARO”. W dniu 15.01.1990 współpracę zakończono z powodu "braku możliwości operacyjnych". Teczka KO została zniszczono we własnym zakresie przez jednostkę prowadzącą, za protokołem brakowania Nr 13/90 z dnia 15.01.1990. Karta EO-4/77 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydz. „C” WUSW Piła; karta E-16 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydz. „C” WUSW Piła; dziennik rejestracyjny WUSW Piła, poz. 8370; karta EO-4-A/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura „C” MSW.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Po 92/09 zarządzenie z dnia 19.11.2009 dotyczące Tadeusza Krzysztofa Teterusa – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.