Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2018 11:23

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Czesław Stanisław
Nazwisko: Balcerzak
Miejsce urodzenia: Bolesławiec
Data urodzenia: 25-08-1950
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Teodora
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wójt Urząd Gminy Rychtal (powiat kępiński) 30-11-2014
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Figuruje w kartotece osobowej b. funkcjonariuszy MO. Przyjęty do służby 01.07.1977 do Komisariatu MO w Kępnie. Materiały złożono w archiwum Wydz. "C" KWMO Kalisz pod nr 173/VI. Brak dalszych danych. Karta ewidencyjna funkcjonariusza MO KWMO Kalisz.
Dnia 10.08.1988 zarejestrowany pod nr 5879 w Wydz. "C" WUSW Kalisz jako upoważniony do wykonywania prac tajnych. Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; dziennik rejestracyjny dot. opiniowania w sprawach dopuszczenia do prac mobilizacyjnych i w kancelariach tajnych WUSW Kalisz - poz. 5879; akta MOB o sygn. IPN Ld 0173/2 t. 52.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Ld 537/97374 (EAKL 97374).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Łd 21/09 zarządzenie z dnia 28.07.2009 dotyczące Czesława Balcerzaka – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.