Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Antoni
Nazwisko: Panek
Miejsce urodzenia: Przybyszówka
Data urodzenia: 09-08-1935
Imię ojca: Jan
Imię matki: Emilia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Antoni Panek został zarejestrowany do nr Ta 5153 i sprawdzany był w okresie od 08.01.1981 do 29.02.1984 w ramach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Dębica" (nr rej. Ta 5115). Sprawę prowadził Wydział III „A” KW MO, a następnie Wydział V WUSW w Tarnowie od 22.12.1980 do 07.08.1984. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 32/IV. Materiałów o sygn. 32/IV brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Antoni Panek (nr rej. Ta 5153) był rozpracowywany od 29.02.1984 w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS), zmienionej następnie na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Podziemie"/ ”Komisja” (nr rej Ta 6150) prowadzonej od 11.03.1982 do 05.03.1984 przez Wydział V KW MO/WUSW w Tarnowie oraz RUSW w Dębicy. Powodem rozpracowywania była jego działalność w ramach podziemnych struktur NSZZ "Solidarność" na terenie Dębicy. Akta sprawy zarchiwizowano pod sygn. 1114/II. Materiały o sygn. 1114/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledcze prowadzone przez Wydział Śledczy KW MO, a następnie WUSW Tarnowie w okresie od 24.04.1983 do 15.11.1983 przeciwko m.in. Antoniemu Pankowi. Sprawa dotyczyła tworzenia niejawnych struktur "okręgowej Komisji Wykonawczej NSZZ >Solidarność< Ziemia Dębicka" oraz kolportażu wydawnictw drugiego obiegu (ulotek, broszur sygnowanych przez podziemną "S"). W aktach znajduje się protokół przesłuchania wymienionego. Sprawę umorzono na podstawie amnestii. IPN Kr 071/105 (106/III).
Akta prokuratorskie dot. Antoniego Panka oskarżonego o produkcję i kolportaż "nielegalnych" wydawnictw prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Dębicy od 22.04.1983 do 09.08.1983. Sprawę umorzono na podstawie amnestii. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.