Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2020 10:58

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Edward Maksymilian
Nazwisko: Uzdański
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 12-08-1903
Imię ojca: Łazarz
Dodatkowe informacje:

Pseudonimy: Edek, Maks, Eugeniusz Jewleński, Związkowiec
Od 1919r do 1925r. KPRP
Od 1925r. do 1938r. KPP
1930r. WKP(b)
Od 1919r. do 1922r. technika partyjna, sekretarz komórki młodzieżowej KD Śródmieście
1922r. członek Komitetu Warszawskiego KZMP
Od 1923r. do 1926r. więzienie
Od 1926r. do 1927r. pracownik Biura Prasowego Poselstwa ZSRR w Warszawie
Od 1927r. do 1930r. więzienie
W 1930r. Centralna Technika KPP w Gdańsku
W 1930r. Sekcja Polska Kominternu [przygotowanie V Zjazdu KPP]
Od1930r. do 1931r. Czerwona Międzynarodówka Związków Zawodowych [Profintern], kierownik Sektora Kadr
W 1932r. Okręg Śląski KPP, sekretarz
W 1932r. funkcjonariusz Kominternu w Berlinie
Od 1932r. do 1933r. Międzynarodowy Komitet Robotników Przemysłu Spożywczego, sekretarz, Berlin
Od 1933r. do 1936r. Profintern, Sekcja Bałkańska, z-ca kier., Sekcja Polsko-Bałtycka, z-ca kier., Moskwa
W 1936r. z ramienia Sekretariatu Krajowego KPP odpowiedzialny za rekrutację do Brygad Międzynarodowych
Od 1936r. do 1937r. sekretarz zawodowy OK w Łodzi i instruktor Centralnego Wydziały Zawodowego KPP
W 1938r. członek Tymczasowego Sekretariatu Krajowego KPP, Redakcji Centralnej i redaktor Czerwonego Sztandaru
Od 1939r. do 1941r. Czerwony Sztandar, redaktor, Lwów
W 1942r. "Strojbat" Kazań
Od 1942r. do 1944r ZPP, członek
W 1942r. Redakcja Polska Ukraińskiego Radiokomitetu, redaktor, Saratów
W 1943r. Redakcja Polska radia WRK, redaktor, Kujbyszew
Od 1943r. do 1944r. I Dywizja Piechoty im. T. Kościuszki
W 1944 Redakcja Polska radia WRK, redaktor, Moskwa
W 1945r. Głos Ludu, red. nacz., Łódź
Od 1945r. do 1949r. Głos Robotniczy, red. nacz., Łódź
Od 1953r. do 1955r. Polskie Radio. Zespół Programów dla Zagranicy, zastępca przewodniczącego, Warszawa
Od 1955r. do 1967r. Komitet ds. Radia i Telewizji, zastępca przewodniczącego, Warszawa
Delegat na I, II, III, IV Zjazd
Zmarł 02.11.1967r.
AAN, KC PZPR CK 237/XXIII-378Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Sekretarz Propagandy Łódź PZPR 01-05-1949 30-06-1950 AAN, KC PZPR CK 237/XXIII-378
Zastępca Członka KC Warszawa PZPR 20-06-1964 2-11-1967 AAN, KC PZPR, CK 237/XXIII-378; PZPR. Zjazdy, plenarne posiedzenia KC, oprac. W. Ciempiel, s.116.