Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 19-02-2021 08:47

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Krzysztof
Nazwisko: Iwaniuk
Miejsce urodzenia: Biała Podlaska
Data urodzenia: 05-05-1959
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Sabina
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Siedziba Data objęcia funkcji
Wójt Urząd Gminy Terespol (powiat bialski) Kobylany 21-10-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 05.04.1984 zarejestrowany pod nr. 5325 przez Sekcję III Wydz. II WUSW w Białej Podlaskiej w kategorii zabezpieczenie operacyjne. W dniu 21.05.1984 dokonano zmiany kategorii na kandydata na TW. W dniu 12.06.1984 przerejestrowany na TW ps. "Janek". Pozyskania dokonano, z powodu "zagroż.[enia] ze strony zagr.[anicznych] ośrodków wywiad.[owczych]", do SOS o krypt. "Elektronik" (nr rej. 5266; sprawa była prowadzona w okresie 05.03.1984-20.06.1988 przez Wydz. II KWMO/WUSW Biała Podlaska). Zdjęty z czynnej ewidencji operacyjnej w dniu 21.01.1990. Materiały zniszczono we własnym zakresie, przez jednostkę operacyjną SB, za protokołem brakowania akt z 18.01.1990 r. Karta E-16 z kartoteki ogólnoinformacyjnej KWMO/WUSW Lublin-Biała Podlaska-Chełm-Zamość; dziennik rejestracyjny WUSW w Białej Podlaskiej, poz. 5325 i poz. 5266; karty EO-4/77 i EO-4-A/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; protokół brakowania akt z 18.01.1990 r. - akta sygn. IPN Lu 0249/99, k. 79 i 81; akta SOS krypt. "Elektronik", sygn. IPN Lu 0179/369 (arch. II/1172). Na karcie EO-4/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW odnotowano datę pozyskania - 10.06.1984.
Akta paszportowe. Karta PZ-4/1 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW o sygn. arch. EABP 6195; akta o sygn. IPN Lu 358/6195 (EABP 6195).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Sąd Apelacyjny w Lublinie II Wydz. Karny w sprawie o sygn. akt II AKa 202/12 dotyczącej Krzysztofa Iwaniuka, orzeczeniem z dnia 26 września 2012 r. zmienił orzeczenie Sądu Okręgowego w Lublinie (sygn. akt IV K 408/10) z dnia 24 maja 2012 r. stwierdzające, że Krzysztof Iwaniuk złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, w którym w dniu 14 stycznia 2008 r. stwierdził, że nie współpracował on z organami bezpieczeństwa państwa PRL w rozumieniu art. 2 powołanej ustawy lustracyjnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571 i Nr 115, poz. 789) oraz, że nie pracował i nie pełnił służby w tych organach. Orzeczenie jest prawomocne.