Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Janusz
Nazwisko: Jankowski
Miejsce urodzenia: Michów
Data urodzenia: 13-06-1959
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Klementyna


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wójt Urząd Gminy Michów (powiat lubartowski) 04-11-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
"Uzgodniony do prac tajnych przez Wydz. "C" WUSW w Lublinie do nr J-02222/88." Zapis z dnia 2.01.1989. Anulowano w 1990 r. Karty Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej KWMO/WUSW Lublin-Biała Podlaska-Chełm-Zamość.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Lu 0308/10599 (EALU 70986).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

114 Ppl/Lu/09 zarządzenie z dnia 08.06.2009 dotyczące Janusza Jankowskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.