Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Teodora
Nazwisko: Zaręba
Nazwisko rodowe: Taczała
Miejsce urodzenia: Siedliszcze
Data urodzenia: 12-07-1958
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Janina


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wójt Urząd Gminy Zakrzew (powiat lubelski) 21-10-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Lu 359/47042 (EACH 47042).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

189 Ppl/Lu/09 zarządzenie z dnia 12.10.2009 dotyczące Teodory Zaręby – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.