Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 18-03-2020 14:23

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Bednarek
Miejsce urodzenia: Wilczyn
Data urodzenia: 02-09-1935
Imię ojca: Jan
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:

Członek PZPR od 21.03.1966. Delegat na IX Nadzwyczajny Zjazd PZPR (14-20.07.1981). Członek ZMP. Członek Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej (od 23.03.1978). Radny Rady Narodowej Miasta i Gminy Miastko. Członek Związku Zawodowego Pracowników Rolnych (ZZPR). Przewodniczący Rady Zakładowej ZZPR w Zakładzie Rolnym (ZR) w Kamnicy. I Sekretarz OOP PZPR ZR w Kamnicy. Źródła: AAN, KC PZPR, 1354/I-300, b.p.; AP Koszalin o. Słupsk, KW PZPR w Słupsku, 388/9, b.p.; KM-G PZPR w Miastku, 573/4, k. 1, 47; Tamże, 573/8, k. 91, 166; Tamże, 573/52, k. 84; AIPN Gd, IPN Gd 463/2054, k. 1, 3, 6-7; Tamże, IPN Gd 647/25409, k. 1-18; Tamże, IPN Gd 515/1, b.p.; "Głos Pomorza", 19-21 VI 1981.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek brak Komitet Miejsko-Gminny Miastko PZPR 07-10-1977 5-12-1977 AP Koszalin o. Słupsk, KM-G PZPR w Miastku, 573/13, k. 141, 157-159.
Sekretarz Komitet Zakładowy Państwowego Gospodarstwa Rolnego Miastko PZPR 11-05-1981 AP Koszalin o. Słupsk, KM-G PZPR w Miastku, 573/39, k. 32.
Członek brak Komitet Miejsko-Gminny Miastko PZPR 28-05-1981 17-12-1983 AP Koszalin o. Słupsk, KM-G PZPR w Miastku, 573/4, k. 146; Tamże, 573/6, k. 1.
Członek Egzekutywa Komitet Miejsko-Gminny Miastko PZPR 28-05-1981 17-12-1983 AP Koszalin o. Słupsk, KM-G PZPR w Miastku, 573/4, k. 23; Tamże, 573/6, k. 1.
Członek brak Komitet Wojewódzki Słupsk PZPR 16-06-1981 20-09-1986 AP Koszalin o. Słupsk, KW PZPR w Słupsku, 388/6, k. 285; "Głos Pomorza", 23 VI 1981.
Członek Komisja Analiz i Koordynacji Gospodarczej Komitet Miejsko-Gminny Miastko PZPR 30-09-1981 AP Koszalin o. Słupsk, KM-G PZPR w Miastku, 573/17, k. 78.
Członek Egzekutywa Komitet Wojewódzki Słupsk PZPR 21-06-1982 20-09-1986 AP Koszalin o. Słupsk, KW PZPR w Słupsku, 388/28, k. 5; "Głos Pomorza", 21-22 I 1984.
Członek Prezydium Wojewódzkiej Komisji Kontrolno-Rewizyjnej Komitet Wojewódzki Słupsk PZPR 20-09-1986 01-1990 AP Koszalin o. Słupsk, KW PZPR w Słupsku, 388/9, k. 8; Tamże, 388/58, k. 245.
Członek Miejsko-Gminna Komisja Kontrolno-Rewizyjna Komitet Miejsko-Gminny Miastko PZPR 16-10-1986 01-1990 AP Koszalin o. Słupsk, KM-G PZPR w Miastku, 573/8, k. 161; Tamże, 573/9, k. 69-72; Tamże, 573/59, k. 71.