Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 18-03-2020 14:23

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Wacław
Nazwisko: Andruszkiewicz
Miejsce urodzenia: Klimowszczyzna
Data urodzenia: 27-09-1940
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Bronisława
Dodatkowe informacje:

Członek PZPR od 1961. Członek zarządu powiatowego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w Piszu, Giżycku, Ostródzie 1956-1957. Członek Towarzystwa Szkół Świeckich w Giżycku od 1961. Członek prezydium zarządu powiatowego Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej w Giżycku od 1971. II sekretarz POP przy szkole podstawowej w Wydminach 1962-1963. członek Komisji Ideologicznej KP i wykładowca szkolenia partyjnego1964-1972. II sekretarz POP przy placówkach kulturalno-oświatowych w Giżycku od 1965[1968]-1970. Wiceprezes ds. pedagogicznych zarządu oddziału powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Giżycku 1963-1964. Podinspektor szkolny wydziału oświaty i kultury prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Giżycku 01.09.1969-30.11.1969. Słuchacz kursu w Wyższej Szkole Partyjnej przy KC PZPR w Moskwie 12.04.1973-10.07.1973. Słuchacz 4-semestralnego studium podyplomowego w zakresie nauk politycznych 1976-21.06.1978 (brak bliższych danych). W 07.1987 wymieniany jako kierownik WUML. Praca w Wojewódzkim Ośrodku Kształcenia Ideologicznego w Olsztynie w okresie 01.10.1975 do 30.03.1976 na etacie Olsztyńskiego Wydawnictwa Prasowego. Wg protokołów posiedzeń Egzekutywy przed objęciem stanowiska inspektora Wydziału Ideologicznego zastępca kierownika Wydziału Kształcenia Politycznego, Nauki i Oświaty KW. (AP OLsztyn, KW PZPR, sygn. 1141/489, Posiedzenia Egzekutywy).Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Kierownik Powiatowy Ośrodek Propagandy Partyjnej Komitet Powiatowy Giżycko PZPR 01-12-1969 24-09-1972 AP Olsztyn, KW PZPR, sygn. 1141/os/11, Akta osobowe.
Sekretarz Propagandy Komitet Powiatowy Ostróda PZPR 25-09-1972 31-05-1975 AP Olsztyn, KW PZPR, sygn. 1141/os/11, Akta osobowe.
Zastępca Kierownika Wydział Pracy Ideowo-Wychowawczej Komitet Wojewódzki Elbląg PZPR 01-06-1975 30-09-1975 AP Olsztyn, KW PZPR, sygn. 1141/os/11, Akta osobowe.
Inspektor Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Ideologicznego Komitet Wojewódzki Olsztyn PZPR 01-04-1976 30-11-1981 AP Olsztyn, KW PZPR, sygn. 1141/os/11, Akta osobowe.
Zastępca Kierownika Wydział Propagandy i Agitacji Komitet Wojewódzki Olsztyn PZPR 01-12-1981 AP Olsztyn, KW PZPR, sygn. 1141/os/11, Akta osobowe.
Inspektor Wydział Ideologiczny Komitet Wojewódzki Olsztyn PZPR 01-01-1988 01-1990 AP Olsztyn, KW PZPR, sygn. 1141/os/11, Akta osobowe.