Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Antoni
Nazwisko: Sanocki
Miejsce urodzenia: Nysa
Data urodzenia: 05-03-1954
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Nazwisko J. Sanockiego przechodzi w aktach SOR krypt. "Carolinum" (nr rej. 15772) rejestrowanej przez SB Nysa w dn. 15.01.1971, prowadzonej w związku z podejrzeniem o współudział w tworzeniu i rozlepianiu ulotek o treści „antypaństwowej” w Liceum Ogólnokształcącym w Nysie. Sprawę zakończono z powodu niewykrycia sprawców. Zdjęto z ewidencji w dn. 03.07.1973. Materiały zarchiwizowano pod sygn. II-3896. Dziennik rejestracyjny WUSW Opole poz. 15772; inwentarz akt działu II WUSW Opole poz. 3896; mat. arch. IPN Wr 011/646 (II-3896).
Figuruje w aktach SO krypt. "Prekursorzy" (nr rej. 25870) prowadzonej przez Wydz. III "A"/V KWMO Opole w okresie 28.10.1980-07.09.1983. Sprawa dot. "Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ »Solidarność Ziemia Nyska«". J. Sanocki figuruje w aktach jako czołowy działacz NSZZ "Solidarność" i przewodniczący MKZ w Nysie. Materiały zarchiwizowano pod sygn. IV-179, zmikrofilmowano (179/4). Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej WUSW Opole; dziennik rejestracyjny WUSW Opole poz. 25870; inwentarz akt działu IV WUSW Opole poz. 179; mat. arch. IPN Wr 067/15 (179/4, mkf).
Figuruje w materiałach administracyjnych dot. "organizacji struktur NSZZ »Solidarność« na terenie miasta i gminy Nysa przekazywanych do KWMO Opole w ramach operacji »Lato-80« za okres 20.08.1980-09.12.1980". Materiały o sygn. IPN Wr 283/5 (5,6).
J. Sanocki został zarejestrowany w dniu 09.12.1980 do nr. 25982 przez Wydz. III "A" KWMO Opole jako OZ - brak powodu zabezpieczenia; następnie rozpracowywany w ramach SOS krypt. "Raport" (nr rej. 26642) założonej w dniu 01.07.1981 na fakt "kolportażu nielegalnych wydawnictw »Solidarności«". Sprawę zdjęto z ewidencji 29.06.1983. Z akt wynika, iż "materiały przekazano do Wydz. Śledczego (RSD-7/81), a Prokuratura Wojewódzka w Opolu wszczęła śledztwo do nr. II Ds-53/81". 23.01.1982 śledztwo zawieszono z powodu internowania J. Sanockiego, a następnie 18.01.1983 postępowanie umorzono. Mat. zarchiwizowano pod sygn. II-11740, następnie zmikrofilmowano. Akt prokuratorskich o sygn. II Ds-53/81 brak. Karta EO-4-A/73 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydz. "C" WUSW Opole; karta EO-13-A z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydz. "C" WUSW Opole; karta EO-13-S/a z kartoteki pomocniczej RSD WUSW Opole; karta EO-13-A oraz karta E-16 z kartoteki odtworzeniowej Wydz. "C" WUSW Opole; dziennik rejestracyjny WUSW Opole poz. 25982 i 26642; inwentarz akt działu II WUSW Opole poz. 11740; karta E-14 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; karta EO-13-A z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; zapis w ZSKO-88 i ZSKO-90; mat. arch. IPN Wr 011/1742 (II-11740), IPN Wr 065/813 (11740/2, mkf).
Nazwisko J. Sanockiego pojawia się w aktach sprawy obiektowej krypt. „Klan” i „Związek” (nr ew. 37004), prowadzonej w latach 1980-1983 przez Wydz. III "A" i Inspektorat 2 KWMO Gdańsk, wymierzonej przeciwko NSZZ "Solidarność". Akta o sygn. IPN Gd 003/166 t. 1-28 (185/IV).
Nazwisko J. Sanockiego pojawia się w "Informatorze o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ »Solidarność«. Wrzesień-październik 1981". Materiały o sygn. IPN Sz 0012/260 (poprzednio: IPN Po 0020/260; 1027/IV) t. 2.
J. Sanocki został zarejestrowany w dniu 17.10.1981 do nr. 25982 przez Wydz. III "A" KWMO Opole w ramach SOS krypt. "Przywódca" (nr rej. 26835) dot. "wrogiej działalności przeciwko PRL w NSZZ »Solidarność« Nyska". Sprawę zakończono w związku z internowaniem J. Sanockiego. Zdjęto z ewidencji 29.12.1982. Po wyjściu z internowania planowano objąć J. Sanockiego kontrolą operacyjną w ramach kwestionariusza ewidencyjnego. Mat. zarchiwizowano pod sygn. II-11678, zmikrofilmowano (11678/2), zniszczono za protokołem brakowania nr 100/89 z 12.09.1989. Karta EO-4-A/73 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydz. "C" WUSW Opole; karta zagadnieniowa oraz karta E-16 z kartoteki odtworzeniowej Wydz. "C" WUSW Opole; dziennik rejestracyjny WUSW Opole poz. 25982 i 26835; inwentarz akt działu II WUSW Opole poz. 11678; karta E-14 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; 2 karty E-14 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; zapis w ZSKO-88 i ZSKO-90; mat. arch. IPN Wr 065/758 (11678/2, mkf).
Internowany w ramach akcji "Jodła" w okresie 13.12.1981-10.12.1982 jako "działacz »Konfederacji Polski Niepodległej«, przewodniczący MKZ »Solidarność« Nysa". W uzasadnieniu internowania podano, iż "występuje przeciwko podstawowym interesom gospodarczym i politycznym PRL". Podczas internowania przebywał w Areszcie Śledczym w Opolu, Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie, Zakładzie Karnym w Kamiennej Górze, Ośrodku Odosobnienia w Głogowie, Ośrodku Odosobnienia w Nysie, ponownie w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie i Ośrodku Odosobnienia w Uhercach. Z internowania zwolniony na mocy Decyzji nr 154/82 z 10.12 1982. Dokumentacja dot. internowanych (decyzje o internowaniu i zwolnieniu z internowania, korespondencja dot. internowanych, notatki z rozmów itp.) zachowała się również w aktach IPN Wr 012/3196 (III-2499). Karta EO-13-A z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydz. "C" WUSW Opole; karta zagadnieniowa EO-6 z kartoteki odtworzeniowej Wydz. "C" WUSW Opole; karta EO-13-A z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; zapis w ZSKO-88 i ZSKO-90; mat. arch. IPN Rz 57/471 (akta internowanego - brak starej sygnatury), IPN Wr 012/3196 (III-2499), t.8,14,17.
Figuruje w materiałach administracyjnych WUSW Opole (1983-1984) dot. "zatrzymań osób (w ramach akcji "Klon-II") zagrażających porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu na terenie województwa opolskiego". Materiały o sygn. IPN Wr 08/338 (36/4).
Rozpracowywany w ramach KE krypt. "Delegat" rejestrowanego w dniu 14.02.1983 do nr. 28379 przez SB Nysa. 16.01.1985 przerejestrowany do SOR krypt. "Samorządni" (nr rej. 30666) prowadzonej przez RUSW w Nysie w okresie 27.12.1984-20.03.1987. Sprawa dot. produkcji i kolportażu nielegalnych wydawnictw "Solidarności" na terenie Nysy. Materiały dot. KE krypt. "Delegat" nie zachowały się. Sprawę SOR krypt. "Samorządni" zarchiwizowano pod sygn. II-12347, zmikrofilmowano (12347/2), zniszczono za protokołem brakowania nr 99/89 oraz nr 126/90 z dn. 26.01.1990. Karta EO-4-A/73 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydz. "C" WUSW Opole; 2 karty E-16 z kartoteki odtworzeniowej Wydz. "C" WUSW Opole; dziennik rejestracyjny WUSW Opole poz. 28379 i 30666; inwentarz akt działu II WUSW Opole poz. 12347; karta E-14 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; karta E-14 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; zapis w ZSKO-88 i ZSKO-90; mat. arch. IPN Wr 065/1212 (12347/2, mkf).
Zatrzymany 07/08.05.1985, a następnie aresztowany za niszczenie mienia społecznego (malowanie na ścianach budynków mieszkalnych obraźliwych haseł pod adresem władzy państwowej oraz znieważenie funkcjonariusza MO). Sprawę prowadził Wydz. Śledczy WUSW Opole (RSD-10/85). W dn. 31.07.1985 dochodzenie zamknięto i sprawę skierowano do Prokuratury Rejonowej w Nysie (1 Ds-291/85). Sąd Rejonowy w Nysie dnia 18.10.1985 skazał J. Sanockiego na 1 rok i 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 4 lata oraz karę grzywny. Mat. zarchiwizowano pod sygn. III-2324, zmikrofilmowano (2324/3). Dokumenty dot. śledztwa RSD-10/85 i sprawy 1 Ds-291/85 zachowały się również w materiałach administracyjnych WUSW Opole IPN Wr 08/344 (37/2). W aktach paszportowych o sygn. EAOP 599055 znajduje się wyrok z dnia 18.10.1985 wydany przez Sąd Rejonowy w Nysie. Karta EO-13-A z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydz. "C" WUSW Opole; karta EO-13-S/a z kartoteki pomocniczej RSD WUSW Opole; karta EO-13-5/b z kartoteki odtworzeniowej Wydz. "C" WUSW Opole; inwentarz akt działu III WUSW Opole poz. 2324; karta EO-13-A z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; zapis w ZSKO-88 i ZSKO-90; mat. arch. IPN Wr 066/89 (2324/3, mkf), IPN Wr 08/344 (37/2), EAOP 599055.
J. Sanocki został zarejestrowany w dn. 04.04.1987 do nr 33057 przez RUSW Nysa w ramach SOR krypt. "Samotnik" dot. "wrogiej działalności w środowisku, aktywista ruchu związkowego". Sprawę zakończono w związku z zalegalizowaniem NSZZ "Solidarność". Zdjęto z ewidencji w dn. 09.11.1989. Mat. zarchiwizowano pod sygn. II-12955, zniszczono za protokołem brakowania nr 126/90 z dn. 26.01.1990. Dziennik rejestracyjny WUSW Opole, poz. 33057; inwentarz akt działu II WUSW Opole, poz. 12955; karta EO-4-A/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; karta E-14 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; zapis w ZSKO-88; mat. brak.
Nazwisko J. Sanockiego pojawia się w meldunkach Wydziału Inspekcji Biura Śledczego MSW w sprawach o wykroczenia za lata 1987-1989. Materiały sygn. IPN Wr 08/346.
J. Sanocki był oskarżony o to, że "16.04.1988 uczestniczył w zwołanym bez wymaganego zezwolenia zebraniu rozwiązanej Tymczasowej Rady Regionalnej NSZZ »Solidarność« Śląska Opolskiego, przez co podjął działania w celu wywołania niepokoju publicznego". Kolegium (II instancji) ds. Wykroczeń przy Wojewodzie Opolskim dnia 19.08.1988 uznało J. Sanockiego winnym i wymierzyło karę grzywny oraz przepadek znaczków z tzw. Funduszu Związkowego NSZZ "Solidarność" Śląsk Opolski. Dokumenty dot. powołania i działalności Tymczasowej Rady Regionalnej NSZZ »Solidarność« Śląska Opolskiego zachowały się również w materiałach administracyjnych WUSW Opole IPN Wr 08/336 (36/2), IPN Wr 08/341 (36/7) t.1, IPN Wr 08/346 (37/4). Mat. arch. IPN Wr 127/150 (Oz S II 6120/697/88), IPN Wr 08/336 (36/2), IPN Wr 08/341 (36/7) t.1, IPN Wr 08/346 (37/4).
Zastrzeżenie wyjazdu za granicę do wszystkich krajów świata ze względu na postępowania w sprawach karnych na okres 31.05.1988-08.05.1989 wniesione przez RUSW w Nysie; odwołano 10.07.1989. Zapis w ZSKO-90.
Akta paszportowe. Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW. Akta paszportowych sygn. IPN Wr 519/599055 (EAOP 599055, EAOP Nysa) nie odnaleziono.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Wr 555/08 zarządzenie z dnia 29.10.2009 r. dotyczące Janusza Sanockiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.