Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2018 11:23

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Drągiewicz
Miejsce urodzenia: Supraśl
Data urodzenia: 06-10-1953
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Krystyna
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wójt Urząd Gminy Sztabin (powiat augustowski) 30-11-2014
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
09.01.1979 upoważniony do wykonywania prac tajnych w Urzędzie Gminy w Sztabinie - nr 3/79. Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydziału/Sekcji "C" KWMO/WUSW Suwałki; akta o sygn. IPN Bi 016/10.
Akta paszportowe. Akta o syg. IPN Bi 148/2161/21 (EASU 92260).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Bi 76/09 zarządzenie z dnia 28.05.2009 dotyczące Tadeusza Drągiewicza – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.