Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Teofil
Nazwisko: Jurkiewicz
Nazwisko rodowe: Brzuskiewicz
Miejsce urodzenia: Głęboczek
Data urodzenia: 12-10-1925
Imię ojca: Leon
Imię matki: Pelagia
Znany/a też jako:
Ludomir Brzuskiewicz


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Akta śledztwa przeciwko członkom nielegalnej organizacji „Tajny Związek Krwawej Ręki”. Ludomir Brzuskiewicz (w niektórych dokumentach błędna pisownia imienia: Lubomir i nazwiska: Brzuszkiewicz) figuruje w aktach jako zastępca dowódcy IV plutonu i aktywny uczestnik akcji organizowanych przez ww. organizację, działający od 05.1945 do 20.12.1945, kiedy to został zatrzymany. Akt oskarżenia sporządzono 06.04.1946. W aktach również informacja o ucieczce T. Jurkiewicza z więzienia w Brodnicy 16.05.1946 i przedostaniu się do Niemiec, a następnie do Francji. IPN BY 070/3030, t. 1 - 4 (3109/III)
Akta sądowe Akta sprawy przeciwko członkom nielegalnej organizacji „Tajny Związek Krwawej Ręki”. Ludomir Brzuskiewicz, ps. „Biel” figuruje w aktach jako dowódca od 05.1945, a następnie - od 09.1945 - zastępca dowódcy IV Plutonu ww. organizacji, utworzonego w Głęboczku, pow. Rypin. Zatrzymany przez PUBP Rypin 20.12.1945, poddany rewizji osobistej 21.12.1945 oraz przesłuchaniom 23.12.1945, 09.02.1946 i 19.02.1946. Tymczasowo aresztowany i osadzony w Więzieniu w Brodnicy na wniosek PUBP Rypin z 23.12.1945 (śledztwo nr 154/45) zatwierdzony 28.12.1945 przez Wojskową Prokuraturę Okręgu Poznańskiego. Akt oskarżenia sporządził WUBP Bydgoszcz 06.04.1946. Postępowanie przeciwko ww. zawieszono z powodu ucieczki z więzienia i niestawienia się na rozprawę karną w dn. 24.06.1946 przed WSR Bydgoszcz. 29.11.1955 za ww. rozesłano list gończy. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego Bydgoszcz z 14.04.1956 sprawę umorzono z powodu nieustalenia miejsca pobytu ww. oraz kierując się ustawą o amnestii z 22.02.1947. IPN BY 66/128, IPN BY 66/129
Akta prokuratorskie Akta sprawy przeciwko członkom nielegalnej organizacji „Tajny Związek Krwawej Ręki”. L. Brzuskiewicz, ps. „Biel”, figuruje w aktach jako dowódca plutonu IV tejże organizacji od 05.1945 do 09.1945, a następnie jako zastępca dowódcy plutonu od 09.1945 do 20.12.1945, kiedy to został zatrzymany. W aktach m.in. postanowienie o pociągnięciu ww. do odpowiedzialności karnej z 15.02.1946, akt oskarżenia z 06.04.1946 i postanowienie o jego zatwierdzeniu przez WPR Bydgoszcz z 30.04.1946. Sprawę przeciwko ww. zawieszono z powodu jego ucieczki. IPN BY 141/5-6
Akta śledcze Akta śledztwa przeciwko członkom nielegalnej organizacji niepodległościowej NSZ „Groma Opaszki”, działającej w woj. pomorskim, szczecińskim, gdańskim i olsztyńskim w latach 1945-1946. Ludomir (w niektórych aktach podano Lubomir) Brzuskiewicz figuruje w aktach jako zastępca dowódcy IV plutonu organizacji „Tajny Związek Krwawej Ręki”, ps. „Biel” oraz członek organizacji „Groma Opaszki”, ps. „Szczupak” i „Grzmot”. 20.12.1945 zatrzymany przez PUBP Rypin, postanowieniem z 28.12.1945 tymczasowo aresztowany i umieszczony w więzieniu w Rypinie, a następnie w Brodnicy, skąd zbiegł i przyłączył się do organizacji „Groma Opaszki”, a następnie przedostał się do Francji i był bezskutecznie poszukiwany przez organy bezpieczeństwa państwa. Do akt dołączono sprawę ewidencyjno-obserwacyjną krypt. „Obszarnik”, której celem była m.in. inwigilacja ww. poprzez kontrolę jego korespondencji z matką. IPN BY 070/1028, t. 1-6 (1075-ŚL)
Sprawa ewidencyjno-obserwacyjna Akta sprawy założonej na matkę L. Brzuskiewicza. Do akt sprawy włączono dokumenty dot. niepodległościowej działalności ww. w organizacjach „Tajny Związek Krwawej Ręki” i „Groma-Opaszki”. Jednym z głównych powodów założenia sprawy było zbieranie informacji na temat ww. poprzez kontrolę jego korespondencji przysyłanej z Francji. Materiały włączono do akt śledczych o sygn. 1075-ŚL. IPN BY 070/1028, t. 6 (1075-ŚL)
Charakterystyka Charakterystyka nielegalnej organizacji „Tajny Związek Krwawej Ręki”, działającej w powiecie rypińskim i częściowo lipnowskim do 20.12.1945, której celem była „walka zbrojna p-ko panującym stosunkom polityczno-społecznym, obalenie władzy ludowej i umożliwienie powrotu do kraju rządu londyńskiego”. L. Brzuskiewicz (w aktach błąd w nazwisku: jest Brzuszkiewicz), ps. „Biel” figuruje m.in. w kwestionariuszu osobowym sporządzonym 05.01.1973, jako zastępca dowódcy IV plutonu i aktywny uczestnik akcji organizowanych przez ww. organizację, działający od 05.1945 do 20.12.1945, kiedy to został zatrzymany, a następnie 16.05.1946 „zbiegł z więzienia z Brodnicy i ukrywał się”. Kopię charakterystyki przekazano do Wydz. „C” KWMO Włocławek. IPN BY 09/13, IPN BY 011/6 (13/0)
Charakterystyka Dwa egzemplarze charakterystyki nielegalnej organizacji niepodległościowej NSZ „Groma Opaszki”, działającej od wiosny 1945 do jesieni 1946 szczególnie aktywnie na terenie powiatów Brodnica, Wąbrzeźno i Nowe Miasto, a także w województwach gdańskim, szczecińskim i olsztyńskim. Ludomir Brzuskiewicz (w aktach jako imię podano Lubomir) figuruje w dwóch egzemplarzach kwestionariusza osobowego opracowanego 12.02.1975 jako były zastępca dowódcy plutonu „Tajnego Związku Krwawej Ręki”, który 16.05.1946 „zbiegł z więzienia podczas transportu” i wstąpił do organizacji „Groma Opaszki” przybrawszy pseudonim „Grzmot”, a następnie w 1947 „nielegalnie wyjechał do Francji”. IPN BY 010/57, t. 1-2 (57/B)
.