Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2020 08:10

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Paradowski
Miejsce urodzenia: Radziejów
Data urodzenia: 04-05-1936
Imię ojca: Józef
Imię matki: Stefania


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Agencyjno-Wstępne Rozpracowanie/ Sprawa Agencyjno-Śledcza Akta sprawy założonej na nielegalną organizację młodzieżową "Orlęta", której członków podejrzewano o posiadanie broni palnej i kolportaż ulotek "o treściach antypaństwowych", działającą od 06.1951 do 08.1952 na terenie Radziejowa. S. Paradowski figuruje w sprawie jako jeden z członków organizacji. Śledztwo zakończono 31.07.1954 skierowaniem wniosku o umorzenie sprawy do Prokuratury Wojewódzkiej Bydgoszcz na podst. art. 6 ust. 1 ustawy z 22.11.1952 o amnestii, po stwierdzeniu całkowitego rozwiązania organizacji. IPN By 070/3852, t. 1-2 (3944/Śl)
Charakterystyki Dwa egzemplarze charakterystyki o tej samej treści dot. nielegalnego związku młodzieżowego "Orlęta" działającego na terenie Radziejowa. Stanisław Paradowski figuruje w kwestionariuszu osobowym z 02.12.1976 jako jeden z członków ww. organizacji od 07.1951 do 06.1952, zatrzymany 23.03.1954. Jeden z egzemplarzy charakterystyki złożono w archiwum Wydz. "C" KWMO Włocławek. IPN By 011/15 (15/0), IPN By 09/104 (104/0)