Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-05-2021 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Paweł
Nazwisko: Meissner
Miejsce urodzenia: Białogard
Data urodzenia: 28-05-1950
Imię ojca: Karol
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany z powodu "wrogiej" działalności na bazie byłej NSZZ "Solidarność". "Kontaktował się z klerem i innymi byłymi działaczami NSZZ "Solidarność". Materiały o sygn. 13237/II zostały zniszczone 20.09.1989. Wpis na podstawie zapisów kartot.-ewidenc.
Zastrzeżenie Zastrzeżenie wyjazdów za granicę do wszystkich krajów świata w okresie od 12.09.1984 do 07.09.1986 wniesione przez Wydz. V WUSW w Olsztynie. Najprawdoopodobniej przyczyną wniesienia zastrzeżenia było udzielanie przez w/w porad prawnych w parafii Świetego Józefa w Olsztynie. IPN Bi 066/648. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Materiały ewidencyjne Na karcie Mkr-2 KWMO/WUSW Olsztynz znajduje się informacja: "Nie wyrażono zgody w sprawie upoważnienia do prac tajnych. Nie daje gwarancji zachowania tajemnicy z uwagi na utrzymywane kontakty z działaczami b. "Solidarności" oraz na działalność w Punkcie Porad Prawnych przy Kościele Św. Józefa i udział w naradach Komisji Charytatywnej Episkopatu". Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.