Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 18-12-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Ryszard Władysław
Nazwisko: Lewik
Miejsce urodzenia: Ruda k. Wielunia
Data urodzenia: 17-10-1930
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Teodora
Dodatkowe informacje:

Członek PZPR od 28.11.1957. Ukończył Wyższą Szkołę Partyjną - brak bliższych danych. Przed 05.01.1980 r. przewodniczący Miejsko-Gminnej Rady Narodowej w Wieluniu i członek Prezydium WRN w Sieradzu. W okresie 26.06.1984-15.10.1985 r. pełnił społecznie funkcję Przewodniczącego WRN w Sieradzu. Od 16.10.1985 r. urlopowany do pracy w WRN na czas pełnienia funkcji Przewodniczącego WRN.
Przebieg kariery partyjnej; ad. 7 - nie został wybrany w skład KW PZPR na V WKS-W w dniu 20.06.1981
Bibliografia: Władze wojewódzkiej organizacji PZPR w Sieradzu w latach 1975-1986, s. 11-61, 98-99; APŁ O/Sieradz, zespół KW PZPR, listy płac KŁ PZPR za 06.1975-06.1981, sygn. 562/1-20(teczki nr 1-20); III Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza (dalej: WKS-W) z dnia 05 I 1980 r., sygn. 562/1/I/3; protokół z VI WKS-W z dnia 14 X 1986 r., sygn. 562/1/I/8a; protokoły posiedzeń Egzekutywy KW PZPR za: 11.06-18.08.1975, sygn. 562/1/IV/1; za 11.1986, sygn. 562/1IV/70; za 12.1987 r., sygn. 562/1/IV/89, k. 1, 30, 112-117.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Instruktor Komitet Powiatowy Wieluń PZPR 16-11-1964 APŁ O/Sieradz, zespół KW PZPR, protokoły posiedzeń Egzekutywy KW PZPR za okres 11.06.-18.08.1975, sygn. 562/1/IV/1
Ii Sekretarz Komitet Powiatowy Wieluń PZPR 1972 1975 APŁ O/Sieradz, zespół KW PZPR, protokoły posiedzeń Egzekutywy KW PZPR za okres 11.06.-18.08.1975, sygn. 562/1/IV/1
I Sekretarz Komitet Miejski Wieluń PZPR 16-04-1975 31-12-1976 Władze wojewódzkiej organizacji PZPR w Sieradzu w latach 1975-1986, s. 82; APŁ O/Sieradz, zespół KW PZPR, protokoły posiedzeń Egzekutywy KW PZPR za okres 11.06.-18.08.1975, sygn. 562/1/IV/1
Członek Komitet Wojewódzki Sieradz PZPR 05-06-1975 11-1975 Władze wojewódzkiej organizacji PZPR w Sieradzu w latach 1975-1986, s. 11
Z-Ca Członka Komitet Wojewódzki 14-11-1975 Władze wojewódzkiej organizacji PZPR w Sieradzu w latach 1975-1986, s. 20
I Sekretarz Komitet Miejsko-Gminny Wieluń PZPR 01-01-1977 21-12-1981 Władze wojewódzkiej organizacji PZPR w Sieradzu w latach 1975-1986, s. 83
Członek Komitet Wojewódzki Sieradz PZPR 25-02-1978 Władze wojewódzkiej organizacji PZPR w Sieradzu w latach 1975-1986, s. 25-26, 34-35
Kierownik Rejonowy Ośrodek Pracy Partyjnej w Wieluniu Komitet Wojewódzki Sieradz PZPR 01-01-1982 15-10-1985 Władze wojewódzkiej organizacji PZPR w Sieradzu w latach 1975-1986, s. 99; APŁ O/Sieradz, zespół KW PZPR, protokoły posiedzeń Egzekutywy KW PZPR za 11.1987 r., sygn. 562/1/IV/70, k. 128-139
Członek Komitet Wojewódzki Sieradz PZPR 14-10-1986 APŁ O/Sieradz, zespół KW PZPR, protokół VI WKS-W z dnia 14.10.1986 r., sygn. 562/1/I/8a
Członek Egzekutywa Komitet Wojewódzki Sieradz PZPR 17-11-1986 APŁ O/Sieradz, zespół KW PZPR, protokół nr 18/86 z nadzwyczajnego posiedzenia Egzekutywy KW PZPR z dnia 17.11.1986 r., sygn. 562/1/IV/70