Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 19-04-2019 08:11

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward Stanisław
Nazwisko: Łuczycki
Miejsce urodzenia: Nisko
Data urodzenia: 12-03-1938
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:

Ppl Bi 126/08, zarządzenie z dn. 30.03.2009 dot. Edwarda Stanisława Łuczyckiego. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa krypt. "Miasto" dotyczyła Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" Region Białystok. Delegat na walny zjazd NSZZ "Solidarność" w czerwcu 1981 r. IPN Bi 011/66 (351/IV). Akta zachowały się w formie szczątkowej, nie występuje w nich nazwisko ww.
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dotyczy "operacyjnej ochrony" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. E. Łuczycki występuje w materiałach jako członek Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" - reprezentant regionu Białystok. IPN Gd 003/166 (185/IV)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawdzany jako członek Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Białymstoku - "wykorzystywał płaszczyznę działalności związkowej do prowadzenia negatywnej działalności politycznej". Materiały o sygn. 2518/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Zatrzymany 28.01.1982 za kontynuowanie działalności związkowej w NSZZ "Solidarność" - podejrzany o zbieranie nazwisk i adresów osób internowanych oraz o nawiązywanie kontaktów z byłymi działaczami "Solidarności". Śledztwo prowadzono w trybie doraźnym. Areszt został uchylony 03.02.1982. Postępowanie umorzono z powodu braku dowodów winy. IPN Bi 07/118 (360/III)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dotyczy założeń taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. E. Łuczycki występuje w materiałach jako reprezentant regionu Białystok na liście członków Komisji Krajowej. IPN Gd 003/176 (200/IV)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Objęty kontrolą operacyjną z powodu wspierania osób (wraz z rodzinami) represjonowanych z powodu prowadzenia "wrogiej działalności politycznej". Materiały o sygn. 3148/II zniszczono.Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie W dn. 07.10.1983 r. zgłosił się do Prokuratury Wojewódzkiej w Białymstoku i w związku z ustawą o amnestii ujawnił swój udział w spotkaniu z byłymi działaczami NSZZ "Solidarność" w Łapach w dn. 20.05.1983 r. Prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania z uwagi na zapisy ustawy amnestyjnej. IPN Bi 258/104 (II Ds 25/83)
Zabezpieczenie Operacyjne [ZO] Zarejestrowany w charakterze zabezpieczenia operacyjnego. Powód rejestracji nieznany. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdu do krajów kapitalistycznych i krajów demokracji ludowej z powodu aktywnej działalności w "Solidarności". IPN Bi 93/4573/13 (EABK 48890)