Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-12-2021 09:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stefan Zdzisław
Nazwisko: Czermiński
Miejsce urodzenia: Katowice
Data urodzenia: 31-08-1952
Imię ojca: Janusz
Imię matki: Bożena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teczka Ewidencji Operacyjnej na Księdza [TEOK] Zarejestrowany w ewidencji operacyjnej dot. księży katolickich Biura "C" MSW jako kleryk Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego. Przez kolejne lata kontrolowany jako wikary w parafiach w Wodzisławiu Śląskim – Radoszowach i Chorzowie. Ostatni zapis na karcie z kartoteki księży katolickich pochodzi z 29.01.1988. Materiały przechowywane pod sygnaturą IPN Ka 230/8349 odzyskano z makulatury. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych oraz akt szczątkowych IPN Ka 230/8349
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa założona w celu kontroli operacyjnej osób skupionych wokół Duszpasterstwa Harcerskiego w Katowicach oraz inicjatywy reaktywowania ruchu moralnej odnowy ZHP pod nazwą Krąg Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego (KIHAM). 20.11.1983 w Miejskim Ośrodku Harcerskim w Katowicach-Giszowcu zwołano zebranie KIHAM, które zostało rozwiązane przez przedstawiciela Wydz. Spraw Społeczno-Administracyjnych Urzędu Miasta Katowice. Uczestników spotkania wylegitymowano, zatrzymano egzemplarze wydawnictw bezdebitowych. Ks. Stefan Czermiński był kontrolowany operacyjnie w SOR „Skauci” jako kapelan Duszpasterstwa Harcerskiego, jeden z inicjatorów reaktywowania KIHAM i organizator spotkania 20.11.1983. IPN Ka 048/369 (42208/II)
Akta kontrolno-śledcze Akta śledztwa w sprawie odnalezienia nielegalnych wydawnictw podczas nieformalnego spotkania harcerzy 20.11.1983. Postanowienie o wszczęciu śledztwa wydała Prokuratura Wojewódzka w Katowicach (sygn. akt II Ds. 177/83/S). Ks. S. Czermińskiemu przedstawiono zarzuty z art. 281 kk. Postępowanie zakończono 20.03.1984, a następnie umorzono na mocy amnestii 8.05.1984. IPN Ka 029/796 (9442/III)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa założona w celu rozpoznania działalności studenta Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – aktywnego uczestnika i działacza Duszpasterstwa Harcerskiego w Katowicach. Ksiądz Stefan Czermiński figuruje w materiałach jako kapelan DH. IPN Ka 048/780 (43936/II) t.1-2
Materiały ewidencyjne Wydz. IV WUSW Katowice wniósł zastrzeżenie wyjazdów do „wszystkich krajów świata” w okresie od 21.10.1985 do 21.10.1987. Zastrzeżenie anulował Wydz. V Biura Paszportów w Warszawie 27.02.1987. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta tajnego współpracownika [TW] Figuruje w materiałach TW „Leszek”. IPN Ka 0062/36 (40858/I)
Akta tajnego współpracownika [TW] Figuruje w teczce personalnej i teczce pracy TW „Wojtek”. IPN Ka 0040/960 (42052/I) t. 1-2
Akta tajnego współpracownika [TW] Figuruje w teczce personalnej i teczce pracy TW „Joanna”. IPN Ka 0046/2481 (40670/I) t. 1-2
Akta tajnego współpracownika [TW] Figuruje w teczce pracy TW „Wojtek”. IPN Ka 0040/933 (41698/I) t. 2
Akta kandydata na tajnego współpracownika [kTW] Figuruje w materiałach kandydata na tajnego współpracownika. IPN Ka 00160/1881 (mf 12280/1)
.