Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2018 11:23

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Marek Zbigniew
Nazwisko: Gabzdyl
Miejsce urodzenia: Wodzisław
Data urodzenia: 10-06-1957
Imię ojca: Zbigniew
Imię matki: Joanna
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wójt Urząd Gminy Raciechowice (powiat myślenicki) 16-11-2014
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
12.12.1987 zarejestrowany w Wydz. "C" WUSW Kraków jako kandydat na TW pod nr. KR-34233 przez Pion VI RUSW SB w Myślenicach. 16.12.1988 kandydata przerejestrowano na tajnego współpracownika ps. "Rolnik". Pozyskany do zagadnienia "sektor państwowy, administracja rolna" do sprawy obiektowej [SO] krypt. "Akwen" o nr rej. KR-31118 prowadzonej w okresie 05.07.1985-13.01.1990 przez Pion VI RUSW SB w Myślenicach. W dn. 22.01.1990 materiały dot. TW zniszczono w jednostce operacyjnej (brak protokołu brakowania). Karta E-14 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydz. "C" WUSW w Krakowie; karta E-16 z kartoteki kart zwróconych z Biura "C" MSW; karta EO-55/73 z kartoteki odtworzeniowej pseudonimów Wydz. "C" WUSW w Krakowie; dziennik rejestracyjny Wydz. "C" WUSW w Krakowie, poz. 34233 i poz. 31118; karta EO-33 z kartoteki odtworzeniowej kryptonimów Wydz. "C" WUSW w Krakowie; karta EO-4/77, karta EO-4-A/77 i karta DE-14/0 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; zapis z systemu ZSKO-88.
Wymieniony imiennie. Brak jakichkolwiek informacji operacyjnych. Zapis z systemu ZSKO-90.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Kr 37/139012 (EAKR 139012).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Kr 84/09 zarządzenie z dnia 26.02.2010 dotyczące Marka Gabzdyla – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą. Zgromadzony materiał archiwalny nie jest wystarczający do skierowania wniosku o wszczęcie postępowania lustracyjnego.