Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Zalewski
Miejsce urodzenia: Grudziądz
Data urodzenia: 30-03-1932
Imię ojca: Leonard
Imię matki: Gertruda


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Jerzy Zalewski zatrzymany 28.03.1949 przez KMMO w Grudziądzu na fakt przechowywania broni i 03.04.1949 objęty śledztwem PUBP Grudziądz, w toku którego ustalono, że od początku stycznia do 28.03.1949 przynależał do młodzieżowej "Organizacji Zmian Politycznych >Zaspa<" ("Zapora"). W związku z powyższym 04.04.1949 decyzją WPR w Bydgoszczy (Pr.II 142/49) tymczasowo aresztowany i umieszczony w Więzieniu Karno-Śledczym w Grudziądzu. 01.06.1949 pociągnięty do odpowiedzialności karnej a 13.06.1949 oskarżony o przynależność do założonej przez siebie nielegalnej organizacji "O.Z.P. Zaspa", w ramach której posługiwał się pseudonimem "Flotowski", werbował nowych członków, sporządzał ulotki o treści antypaństwowej, przechowywał karabin niemiecki, "nakłaniał członków organizacji do gromadzenia broni i materiałów wybuchowych" w celu "obalenia siłą ustroju Państwa Polskiego". Sprawę przekazano do WSR w Bydgoszczy (Sr.254/49). IPN By 070/2122 (2182/III).
Akta sądowe 19.07.1949 Jerzy Zalewski wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy został skazany na łączną karę 7 lat więzienia z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 3 lata w związku z tym, że "od początku stycznia 1949 r. (...) do dnia 28 marca 1949 r. w Grudziądzu, jako członek założonej przez siebie nielegalnej organizacji pod nazwą >Organizacja Zmian Politycznych<, usiłował przemocą usunąć ustanowione organa władzy zwierzchniej" i "przechowywał bez zezwolenia karabin niemiecki numer 2021". 02.12.1949 Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie zmniejszył w/w karę do 5 lat pozbawienia wolności. 24.02.1952 WSR w Bydgoszczy złagodził karę do 3 lat więzienia i w związku z odbyciem przez w/w kary łącznej zarządził jego wypuszczenie na wolność. 30.06.1966 Sąd Wojewódzki w Bydgoszczy (III Kow.174/66) zarządził zatarcie skazania. IPN By 66/1832
Akta administracyjne Sprawozdania PUBP Grudziądz z lat 1948-1950. Jerzy Zalewski figuruje jako zatrzymany 28.03.1949 przez Posterunek MO w Grudziądzu, przesłuchiwany i objęty śledztwem Ref. Śledczego PUBP Grudziądz w związku z podejrzeniem o przynależność do nielegalnej "Organizacji Zmian Politycznych >Zaspa<". IPN By 050/19 (S-20), IPN By 050/5 (S-5), IPN By 050/27 (S-28)
Charakterystyka Charakterystyka "Organizacji Zmian Politycznych >Zapora< (>Zaspa<)" działającej od pierwszej połowy stycznia 1949 do 28.03.1949 na terenie Grudziądza, której założycielem i jednym z członków był Jerzy Zalewski, ps. "Flotowski". Za powyższe 19.07.1949 skazany wyrokiem WSR w Bydgoszczy (Sr 254/49). W materiałach zachował się kwestionariusz osobowy Jerzego Zalewskiego z 18.09.1972 oraz karta na czyn przestępczy. IPN By 09/3 (3/O), IPN BU 0176/6.