Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 30-03-2021 13:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Szymanek
Miejsce urodzenia: Ręczno
Data urodzenia: 11-04-1937
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:

Od 1959 r. w ZSL. Od 1950 r. w ZMP. W l. 1966-1970 członek Prezydium, a od 1970 do 1974 członek ZG ZMW. 01.01.1961-31.03.1966 kierownik działu i członek Kolegium redakcji „Dziennika Ludowego”. 01.03.1966-31.07.1968 zastępca redaktora naczelnego w tygodniku ZMW „Zarzewie”. 01.08.1968-30.11.1971 zastępca redaktora naczelnego „Dziennika Ludowego”. 1968-1971 członek Prezydium Rady Głównej LZS. Od 1969-1971 członek Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Pokoju. 19.03.1972-31.08.1985 poseł na Sejm PRL VI-VIII kadencji. Wiceprzewodniczący: Podkomisji w Komisji Oświaty i Wychowania, Komisji Mandatowo- Regulaminowej, Nadzwyczajnej Komisji ds. Kontroli realizacji porozumień z Gdańska, Szczecina i Jastrzębia. W l.1981-1983 członek Prezydium i sekretarz OK FJN. Członek KR TPPR. Od 23.03.1983-06.11.1985 sekretarz Rady Państwa. Od 1986 wiceprezes, a l. 1988-1990 prezes Centralnego Związku Spółdzielczości Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „Cepelia”. Przewodniczący ZG Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Arabskiej. 11.1988-06.1989 członek Rady Społeczno-Gospodarczej przy Sejmie. Źródła: Centralna Kartoteka Działaczy Ruchu Ludowego (dalej: CKDRL), sygn. 2096; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991, Warszawa 1991.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Prezes WOJEWÓDZKI KOMITET Łódź ZSL 28-11-1971 3-04-1973 Centralna Kartoteka Działaczy Ruchu Ludowego (dalej: CKDRL), sygn. 2096
Członek Naczelny Komitet Warszawa ZSL 04-04-1973 29-03-1984 CKDRL, sygn. 2096
Sekretarz Naczelny Komitet Warszawa ZSL 04-04-1973 7-05-1981 CKDRL, sygn. 2096; T. Mołdawa, Ludzie władzy, s. 283
Członek PREZYDIUM Naczelny Komitet Warszawa ZSL 21-01-1976 28-03-1984 T. Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991, s. 285.
Wiceprezes Naczelny Komitet Warszawa ZSL 08-05-1981 28-03-1984 CKDRL, sygn. 2096; T. Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991, s. 283
Członek sekretariat Naczelny Komitet Warszawa ZSL 08-05-1981 28-03-1984 CKDRL, sygn. 2096; T. Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991, s. 280.