Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa


Imiona: Piotr Franciszek
Nazwisko: Myśliwiec
Miejsce urodzenia: PSTRĄGOWA
Data urodzenia: 12-02-1928
Imię ojca: Józef
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:

W latach 1949-1951 służba w KBW w Białymstoku. Piotr Myśliwiec podczas pracy w organach bezpieczeństwa państwa złożył pisemną prośbą do Sekretarza Podstawowej Organizacji Partyjnej o „zwolnienie [...]. z szeregów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej...”, w uzasadnieniu wskazywał na niezgodność osobistych przekonań ideologicznych z marksizmem i teorią materializmu. Po skreśleniu z listy członków PZPR, został zwolniony ze służby.
W latach osiemdziesiątych XX wieku był inwigilowany przez organy bezpieczeństwa Polski Ludowej z powodu zaangażowania się w działalność opozycyjną.
W dniu 13.10.1986 Piotr Myśliwiec zarejestrowany został (Rz-22650) przez Wydział V WUSW Rzeszów do sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. "Pięść" (Rz-18177) z powodu podejrzeń o wspieranie struktur "Solidarności Walczącej". Rozpracowywany był w ramach tej sprawy do końca jej prowadzenia tj. do 1990 roku (IPN Rz 044/1107).
Ponadto P. Myśliwiec występował także w: 1) w sprawie operacyjnego rozpracowania krypt. „Ośmiornica” (Rz-17426) dot. druku „nielegalnych” wydawnictw dla „Solidarności Walczącej” prowadzonej w latach 1985-1988 (IPN Rz 044/1106); 2) w kwestionariuszu ewidencyjnym krypt. "Konspirator" (Rz-24367) prowadzonym na inna osobę („nielegalna” propaganda polityczna w Komitecie Założycielskim NSZ UMCS Filia w Rzeszowie), prowadzonym w okresie od 25.04.1987 do 27.04.1988 (IPN Rz 044/983); 3) w sprawie obiektowej krypt. "Azymut" II (Rz-26773) dot. działalności MKZ NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie - kwiecień 1989 (IPN Rz 053/30).Nazwa jednostki Miasto Nazwa komórki Stanowisko Stopień służbowy Data rozpoczęcia Data zakończenia Sygnatura Sygnatura wytwórcy Rodzaj materiałów
WUBP RZESZÓW WYDZIAŁ ŁĄCZNOŚCI, SEKCJA RADIOWA OPERATOR RADIOWY - 20-11-1951
IPN Rz 180/3029/J 3122/V akta osobowe i karta
WUBP RZESZÓW WYDZIAŁ ŁĄCZNOŚCI, SEKCJA RADIOWA STARSZY OPERATOR RADIOWY st. sierż. 15-12-1953 14-12-1954
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany (od 13.10.1986) w związku z podejrzeniem wspierania rzeszowskich struktur "Solidarności Walczącej". IPN Rz 044/1107 t. 1-3 (18352/II) Rozpracowywany (od 13.10.1986) w związku z podejrzeniem wspierania rzeszowskich struktur "Solidarności Walczącej".
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje w materiałach (od 18.05.1985 do 27.04.1988) w związku z drukiem nielegalnych wydawnictw dla rzeszowskich struktur "Solidarności Walczącej". IPN-Rz-044/1106 (18351/II), t. 1-2, t. 4 Występuje w materiałach (od 18.05.1985 do 27.04.1988) w związku z drukiem nielegalnych wydawnictw dla rzeszowskich struktur "Solidarności Walczącej".
Sprawa Obiektowa [SO] Występuje (11.04.1989) w materiałach na temat działalności „nielegalnych” zakładowych organizacji związkowych. IPN Rz 053/30 t. 1 (294/IV) Występuje (11.04.1989) w materiałach na temat działalności „nielegalnych” zakładowych organizacji związkowych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Występuje w materiałach (od 25.04.1987 do 27.04.1988) dot. innej osoby w związku z "nielegalną propagandą polityczną w ramach uczelnianego Komitetu Założycielskiego NZS Filia UMCS w Rzeszowie". IPN-Rz-044/983 (18226/II) Występuje w materiałach (od 25.04.1987 do 27.04.1988) dot. innej osoby w związku z "nielegalną propagandą polityczną w ramach uczelnianego Komitetu Założycielskiego NZS Filia UMCS w Rzeszowie".
.