Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-02-2020 08:39

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Mirecki
Miejsce urodzenia: Białogard
Data urodzenia: 11-04-1946
Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Bronisława
Dodatkowe informacje:

PPl/Sz 195/14 zarządzenie z dn. 26.09.2014 dot. Kazimierza Mireckiego. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Zakładzie Robót NiS w Kołobrzegu. Kontrolowany operacyjnie z powodu podejrzenia prowadzenia "wrogiej działalności politycznej". 20.03.1984 sprawę przekazano do dalszego prowadzenia Wydz. V RUSW w Kołobrzegu. Kontrolę operacyjną zakończono z uwagi na "zaniechanie przez ww. wszelkiej działalności sprzecznej z prawem". IPN Sz 00105/92 (IPN Gd 0021/92, 5021/II), IPN Sz 00124/598 (IPN Gd 00110/598, mkf 5021/2)
Akta operacyjne Materiały dotyczące KZ Koszalińskiego Przedsiębiorstwa Instalacji Budownictwa. Ww. od 6.01.1981 był przewodniczącym KZ NSZZ "Solidarność", od 29.05.1981 delegatem na I Zjazd Delegatów Regionu "Pobrzeże". Materiały złożone do archiwum pod sygn. 327/II/S-42 zniszczono zgodnie z protokołem brakowania nr 57/89. Materiałów o sygn. 327/II/S-42 brak. Wpis na podstawie zapisu ewidencyjnego i ZSKO.