Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tomasz Jerzy
Nazwisko: Maracewicz
Miejsce urodzenia: Gdynia
Data urodzenia: 23-04-1963
Imię ojca: Leszek
Imię matki: Hanka
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Wg zapisów ewidencyjnych Komendy Wojewódzkiej MO w Gdańsku Tomasz Maracewicz został zatrzymany 17.12.1981 podczas „zajść ulicznych [demonstracji zorganizowanej w 11. rocznicę wydarzeń Grudnia 1970]” w Gdańsku. Ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń grzywną w wysokości 5.000 złotych. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta śledztwa o nr 11/85 prowadzonego przez Wydział Śledczy WUSW w Kaliszu w sprawie Tomasza Maracewicza podejrzewanego "o rozpowszechnianie pisma bezdebitowego "Bratnie Słowo". „[19]85.05.14 w Kaliszu podjął działania w celu wywołania niepokoju publicznego w ten sposób, że rozpowszechniał bez wymaganego zezwolenia poprzez przewożenie celem przekazania innej osobie 630 szt[uk] czasopisma [harcerskiego] >Bratnie Słowo<, które to czasopismo ze względu na swą treść służyło do wywołania niepokoju publicznego”. Aresztowany 16.05.1985 przez Wydział Śledczy WUSW w Kaliszu. Śledztwo Prokuratury Rejonowej w Kaliszu o sygn. Ds. 2/85/s zakończono 8.10.1985 sporządzeniem aktu oskarżenia. 12.10.1985 postępowanie zostało warunkowo umorzone na okres próby 1 roku. 18.10.1985 Tomasz Maracewicz został zwolniony z aresztu. 25.10.1985 akta złożono do Wydziału „C” WUSW w Kaliszu pod sygnaturą 206/III. IPN Ld 0043/843 (206/III).
Dokumenty wytworzone w związku z tymczasowym aresztowaniem Tomasza Maracewicza przez WUSW w Kaliszu 16.05.1985 podejrzanego "o rozpowszechnianie pisma bezdebitowego "Bratnie Słowo". Osadzony w Zakładzie Karnym w Kaliszu, zwolniony warunkowo 18.10.1985. IPN Ld 34/26 (3389/85).
Rozpracowywany przez Wydział III-1 WUSW w Gdańsku od 27.11.1985 w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o kryptonimie "Słowo" nr rejestr. 52759. Podstawą zainteresowania służb była działalność Tomasza Maracewicza jako łącznika „nielegalnych struktur studenckich” pomiędzy Gdańskiem i Warszawą. Według zapisu kartotecznego z 01.12.1986 "aktualnie zaniechał wrogiej działalności". Materiały złożono do archiwum Wydziału „C” WUSW w Gdańsku pod sygn. 19175/II. Materiałów o sygn. 19175/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Wydział Śledczy WUSW w Kaliszu wniósł wobec Tomasza Maracewicza zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych z powodu toczącego się śledztwa przeciw wymienionemu w sprawie rozpowszechniania wydawnictw bezdebitowych. Zastrzeżenie zostało odnotowane 20.05.1985 w dzienniku rejestracyjnym pod nr 12978. Jako datę odwołania zastrzeżenia dziennik podaje 22.10.1987. Według treści karty z kartoteki paszportowej WUSW w Gdańsku zastrzeżenie nr 8924/85 (do wszystkich krajów świata (WKŚ) zostało anulowane 26.08.1988. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.