Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Krzysztof
Nazwisko: Żaryn
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 13-03-1958
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Aleksandra
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jan Żaryn wymieniony jest w meldunku Departamentu III MSW z 28.11.1979 jako osoba zaproszona na wykład zorganizowany 16.11.1979 w Warszawie przez Towarzystwo Kursów Naukowych. Akta IPN BU 0296/196 (KS4/861) t. 5.
Występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Pegaz” (nr rejestracyjny 51556) prowadzonej w latach 1978–1981 przez Wydział III Dep. III MSW. Rozpracowanie dotyczyło działalności Towarzystwa Kursów Naukowych (TKN). W aktach odnotowano, że został zaproszony na wykład TKN 16.11.1979, który miał się odbyć w prywatnym mieszkaniu w Warszawie. SB uniemożliwiła przeprowadzenie wykładu. Akta IPN BU 0222/193 (53050/II) t. 6, k. 116-121.
Zatrzymany 10.11.1982 w Warszawie przez funkcjonariuszy KDMO Warszawa-Śródmieście pod zarzutem udziału w zajściach ulicznych. Wedle zapisu w kartotece „wznosił wrogie okrzyki, rzucał kamieniami w pojazdy". Na wniosek prokuratury aresztowany tymczasowo od 10.11. do 10.12.1982. Postępowanie było prowadzone najpierw w trybie doraźnym, uchylonym 25.11.1982. Następnie objęty postępowaniem Wydziału Dochodzeniowego KDMO Warszawa-Śródmieście pod zarzutem „udziału w zbiegowisku i stawiania czynnego oporu”. Nie odnaleziono materiałów sprawy. Karta E-14 i karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW.
Zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych od 29.07.1971, anulowane 25.04.1972. Informacja na podstawie zapisu z karty PZ 4/1 - brak powodu zastrzeżenia i jednostki, która o nie wnioskowała. Zapis na karcie PZ-4/1 z kartoteki Biura Paszportów MSW.
Akta paszportowe. Karta PZ-4/1 z kartoteki paszportowej SUSW. Akta o sygn. IPN BU 1005/164857 (EAGM 164857).
Akta paszportowe (EAWA 66391). Karta PZ-4/1 z kartoteki paszportowej SUSW; karta PZ-4/1 z kartoteki Biura Paszportów MSW. Akt o sygn. EAWA 66391 nie odnaleziono. Na karcie PZ-4/1 z kartoteki paszportowej SUSW numer EAWA 66391 został przekreślony, a poniżej dopisano numer EAGM 164857.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Wa 337/09/3 - Zarządzenie z dnia 20.01.2010 r. dotyczące Jana Żaryna – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego.