Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2020 08:10

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Robert
Nazwisko: Majka
Miejsce urodzenia: Przemyśl
Data urodzenia: 27-06-1962
Imię ojca: Eugeniusz
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zarejestrowany 24.05.1985 przez Wydz. V WUSW Przemyśl w Wydz. "C" WUSW Przemyśl pod nr rej. 6464 w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. "Maj". Kontrolę operacyjną prowadzoną przez Wydz. V, a następnie Wydz. VI, WUSW Przemyśl utrzymywano do 27.09.1988. Powodem kontroli była "Wroga działalność w środowisku". W dniu 24.11.1988 KE krypt. "Maj" przekazano do Wydz. III WUSW Przemyśl i przerejestrowano do nr 8751, następnie w dniu 24.08.1989 zmieniono kategorię sprawy na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Leser". Dotyczyła "organizowania nielegalnych struktur PPS RD". Sprawę zakończono w dniu 30.12.1989, materiały sprawy zostały zniszczone w jednostce operacyjnej SB "ze względu małą wartość poznawczą, historyczną i operacyjną". 2 karty EO-4/77 z kartoteki kryptonimowej Wydz. "C" WUSW Przemyśl; 2 karty E-16 z kartoteki kryptonimowej Wydz. "C" WUSW Przemyśl; karta EO-4/77 z kartoteki odtworzeniowej WUSW Rzeszów, Krosno, Przemyśl; karta Mkr-3 z kartoteki odtworzeniowej WUSW Rzeszów, Krosno, Przemyśl; karta Mkr-3 z kartoteki ogólnoinformacyjnej i odtworzeniowej WUSW Rzeszów, Krosno, Przemyśl; karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej WUSW Rzeszów, Krosno, Przemyśl;karta EO-4/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; 2 karty EO-4-A/77 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; dziennik rejestracyjny WUSW Przemyśl, poz. 6464, dziennik rejestracyjny WUSW Przemyśl, poz. 8751;dziennik spraw ewidencji operacyjnej WUSW Przemyśl, poz. 908.
Brał udział w "nielegalnym" pochodzie ulicami Przemyśla w dniu 1 maja. R. Majka (zarejestrowany pod nr RSoW-6/88) był jednym z jego uczestników (niósł wieniec w kształcie litery "V"). Wymieniony został skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Przemyśla na karę grzywny w wys. 50 tys. zł i podanie wyroku do publicznej wiadomości. Sprawę prowadził Wydz. Śledczy WUSW Przemyśl w okresie 02-18.05.1988. Materiały sprawy zarchiwizowano pod sygn. 135/III. Dziennik archiwalny spraw śledczych Wydz."C" WUSW Przemyśl, poz. 135; akta o sygn.IPN-Rz-035/134 (135/III).
Zarejestrowany do spraw o wykroczenie nr RSoW-8/88, RSoW-9/88, w związku z noszeniem odznaki "organizacji prawnie nieistniejącej" (NSZZ "Solidarność"). Sprawę prowadził Wydz. Śledczy WUSW Przemyśl w okresie od 05.07.1988 do 10.07.1989. Materiały sprawy złożono w archiwum WUSW Przemyśl pod sygn. 129/III. Karta E-14 z kartoteki ogólnoinformacyjnej WUSW Przemyśl; karta rejestracyjna postępowania przygotowawczego EO-13s/b/śl z kartoteki Biura Śledczego MSW (do sprawy nr RSoW-8/88); karta rejestracyjna postępowania przygotowawczego EO-13s/b/śl z kartoteki Biura Śledczego MSW (do sprawy nr RSoW-9/88); karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; dziennik archiwalny spraw śledczych WUSW Przemyśl, poz. 129; akta o sygn. IPN-Rz-035/128 (129/III).
Zarejestrowany przez Wydz. Śledczy WUSW Przemyśl do sprawy o wykroczenie RSoW-1/89 dotyczącej "wystawienia na widok publiczny transparentu w miejscu do tego niewyznaczonym przez właściwy organ w 1989 r." Sprawę prowadzono w okresie od 04.06.1989 do 19.07.1989 a następnie złożono w archiwum do nr 130/III. Karta E-14 z kartoteki ogólnoinformacyjnej WUSW Przemyśl; karta Mkr-2 z kartoteki Ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; dziennik archiwalny spraw śledczych WUSW Przemyśl, poz. 130; akta o sygn. IPN-Rz-035/129 (130/III).
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN-Rz-396/119295 (EAPR-119295).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść
Ppl/Rz 860/15 zarządzenie z dnia 30.11.2016 r. dotyczące Roberta Majki – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.