Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grzegorz Dariusz
Nazwisko: Nakonieczny
Miejsce urodzenia: Puławy
Data urodzenia: 09-03-1961
Imię ojca: Jan
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Dot. działalności NSZZ "Solidarność" oraz osób internowanych. Grzegorz Nokonieczny, student II r. Wydz. Ekon.-Społ. SGPiS w Warszawie, figuruje w wykazie osób przewidzianych do internowania. IPN Lu 020/638 (II/10190) t. 6
Akta prokuratorskie Akta w sprawie rozpowszechniania po wprowadzeniu stanu wojennego ulotek sygnowanych przez NSZZ "Solidarność" zawierających fałszywe wiadomości o PRL i wzywające do strajku powszechnego. Aresztowany dn. 23.12.1981. Wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego z dn. 10.02.1982 skazany na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 4 lata i 20 tys. zł grzywny. IPN Lu-94/160, IPN BU 1357/58 t. 1
Akta penitencjarne Akta osobowe tymczasowo aresztowanego nakazem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Lublinie. IPN Lu-23/278
Akta sądowe Akta dozoru kuratora sądowego sprawowanego m.in. nad studentem G. Nakoniecznym, który za rozpowszechnianie ulotek został skazany na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 4 lata, 20 tys. zł grzywny i dozór kuratora. IPN BU 1357/59 t. 2 (SoW 41/82)
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata; anulowano dn. 15.04.1985. Wpis na podst. zapisów ewidencyjnych.
Akta paszportowe W 1985 r. odmówiono wydania paszportu. Na wniosek Wydz. Śledczego KWMO Lublin zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ od 08.03.1982 do odwołania. IPN Lu-0307/23553 (EALU 32304) oraz karta Pz-35