Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Robert Bolesław
Nazwisko: Juszczyk
Miejsce urodzenia: Będzin
Data urodzenia: 09-07-1933
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:

Ppl/Ka-402/11, zarządzenie z dn. 17.10.2011 r. dot. Roberta Bolesława Juszczyka. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Kwestionariusz założono w związku z informacją, że R. Juszczyk, „wyróżniający się aktywnością” działacz NSZZ „Solidarność” Elektrowni „Łagisza” w Będzinie (zastępca przewodniczącego Komisji Zakładowej, od czerwca 1981 r. przewodniczący Miejskiej Komisji Koordynacyjnej w Będzinie, delegat na I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność” oraz Zjazd Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego), „wykazuje wrogą postawę wobec Partii, Rządu i aparatu MSW”. W dn. 11.11.1981 KE przekwalifikowano na SOS. W dn. 5.01.1984 SOS został przerejestrowany (KA-54860), a w dn. 24.03.1984 (w związku z odejściem ww. z pracy w Elektrowni „Łagisza”) przekwalifikowany na KE. W dn. 9.11.1989 materiały przekazano do archiwum. IPN Ka 230/3020 t. 2 (39194/II), IPN Ka 0169/1608 (mf 39194/2)
Akta internowania Internowany ponieważ „występuje aktywnie przeciwko ustrojowi PRL” (art. 42 dekretu z dn. 12.12.1981). Zwolniony w dn. 14.07.1982 na podstawie decyzji o uchyleniu internowania. Akta przekazano do archiwum w dn. 20.09.1982. IPN Ka 230/3020 t. 1 (39194/II), IPN Ka 0169/1608 (mf 39194/2)
Akta internowanego Dokumenty wytworzone w związku z internowaniem R. Juszczyka, który od dn. 13.12.1981 przebywał w Zakładzie Karnym w Strzelcach Opolskich, a od dn. 11.02.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Darłówku. Zwolniony w dn. 14.07.1982 na podstawie decyzji o uchyleniu internowania. IPN Sz 264/213 (7/82)
.