Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian
Nazwisko: Oziewicz
Miejsce urodzenia: Wilno
Data urodzenia: 29-08-1943
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Kalka decyzji z 04.11.1982 o internowaniu z powodu "uzasadnionego przypuszczenia, iż przebywając na wolności naruszy obowiązujący porządek prawny". W dn. 05.11.1982 został aresztowany przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w związku z czym "internowanie ustało z mocy przepisów prawa". IPN Wr 040/1337 (IV-3751/1215)
Akta kontrolne śledztwa Akta dot. gromadzenia i rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw (ulotek) sygnowanych przez RKS "Solidarność" Dolny Śląsk. IPN Wr 039/11297 (III-24518)
Akta prokuratorskie Akta nadzoru nad śledztwem RSD-95/82. IPN Wr 35/272 (Pg.Śl.II.410/82)
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego M. Oziewicz został aresztowany w związku z podejrzeniem, iż "w okresie od 10.1982 do 03.11.1982 we Wrocławiu gromadził i rozpowszechniał nielegalne wydawnictwa zawierające w swej treści nieprawdziwe wiadomości o sytuacji społeczno-politycznej w kraju w czasie obowiązywania stanu wojennego, co mogło wywołać niepokój publiczny lub rozruchy". IPN Wr 28/218 (48/82)
Akta sądowe SSOW we Wrocławiu 14.12.1982 wydał wyrok w sprawie So.W. 1141/82 uniewinniający M. Oziewicza. W związku z rewizją złożoną 20.12.1982 przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową we Wrocławiu, Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa przekazała sprawę do ponownego rozpoznania sądowi I instancji. 28.03.1983 SSOW we Wrocławiu (So.W. 78/83) ponownie wydał wyrok uniewinniający w/w od zarzucanego mu czynu. IPN Wr 101/1172 (So.W. 78/83)
Akta prokuratorskie W aktach znajduje się: 1/ notatka służbowa z dn. 18.04.1983, z której wynika, że M. Oziewicz "jest członkiem nielegalnej organizacji, której istnienie pozostaje tajemnicą dla organów państwowych"; 2/ protokół przeszukania mieszkania w/w z dn. 18.04.1983; 3/ postanowienie o zatwierdzeniu przeszukania z dn. 21.04.1983. IPN Wr 33/562 (2 Ds.15/83), t. 2
Akta kontrolne dochodzenia Akta dot. rozpowszechniania przez M. Oziewicza ulotek - "działań zmierzających do wywołania niepokoju publicznego na terenie Wrocławia". IPN Wr 039/11387 (III-24644)
Akta prokuratorskie Akta dot. "gromadzenia w celu rozpowszechniania większej ilości nielegalnych wydawnictw nawołujących do rozruchów 1 Maja". IPN Wr 33/655 (2 Ds.35/84)
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego Postanowieniem Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście z dn. 30.04.1984 M. Oziewicz został tymczasowo aresztowany za "podejmowanie działań zmierzających do wywołania niepokoju publicznego". IPN Wr 28/219 (29/84)
Akta prokuratorskie Akta nadzoru nad sprawą 2 Ds.35/84. IPN Wr 33/343 (III Dsn.33/84/Wr.VI)
Akta sądowe 28.07.1984 Sąd Rejonowy umorzył postępowanie na mocy ustawy o amnestii z dn. 21.07.1984. IPN Wr 19/15 (II K 625/84)
Osoba Zabezpieczona [OZ] Brak możliwości ustalenia powodu zabezpieczenia. Materiałów brak - wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe Postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do wszystkich krajów świata w okresie 12.01.1983-12.01.1985 z powodu gromadzenia i rozpowszechniania ulotek. EAWR 19509
.