Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Antoni
Nazwisko: Oziewicz
Miejsce urodzenia: Wilno
Data urodzenia: 22-08-1941
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Osoba Zabezpieczona [OZ]/ Kandydat na TW [kTW] Z. Oziewicz został zarejestrowany jako OZ (brak powodu zabezpieczenia), a następnie 21.03.1974 przerejestrowany na kTW. 20.08.1980 zrezygnowano z dalszego opracowywania z uwagi na "zdecydowanie wrogi stosunek do obecnej rzeczywistości". Materiały zostały zarchwizowane pod sygn. I-54512/k. 16.08.1982 podjęte przez Wydz. II KWMO Wrocław i włączone do SOS/SOR krypt. "Agora"/"Trampolina". Materiałów o sygn. I-54512/k brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały administracyjne W aktach znajduje się informacja z dn. 22.08.1980 dot. zatrzymania dr Zbigniewa Oziewicza, pracownika Uniwersytetu Wrocławskiego (brak bliższych danych). W dn. 20.08.1980 w/w zamierzał rozkolportować w kinie ulotki "Do mieszkańców Dolnego Śląska", zawierające "postulaty strajkujących robotników Wybrzeża oraz nawołujące do solidarności i zdecydowanej walki, która miałaby doprowadzić do ustępstw władz". IPN Wr 053/2294 (182/p.114)
Akta prokuratorskie Akta dot. śledztwa 2 Ds.19/79 prowadzonego w sprawie sporządzania i rozpowszechniania na terenie Wrocławia publikacji zawierających fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL. Śledztwo umorzono 27.02.1982. IPN Wr 33/195 (III Dsn. 9/82/Wr.VI)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] / Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 23.09.1982 SOS krypt. "Agora" przerejestrowano na SOR, następnie zmieniono krypt. na "Trampolina". Sprawa dot. "prowadzenia działalności antysocjalistycznej inspirowanej przez ob. USA". Materiały zniszczono w jednostce operacyjnej. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta operacyjne W aktach zachowały się uzupełnienia meldunków do sprawy SOR krypt. "Agora". IPN Wr 054/1501 (282/1603)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] / Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 23.09.1982 SOS krypt "Aston" przerejestrowano na SOR. Sprawa dot. rozpracowania "grupy osób prowadzących działalność antysocjalistyczną posiadających powiązania ze służbami spec.[jalnymi]." Materiałów o sygn. II-102871 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowania Internowany jako członek "Solidarności" w związku z "uzasadnionym przypuszczeniem, iż przebywając na wolności naruszy obowiązujący porządek prawny". IPN Wr 040/1187 (IV-3751/1066)
Akta internowanego Internowany jako członek "Solidarności" w związku z "uzasadnionym przypuszczeniem, iż przebywając na wolności naruszy obowiązujący porządek prawny". IPN Wr 30/500 (278/82)
Akta kontrolno-śledcze Akta dot. kolportażu nielegalnych wydawnictw podziemnych struktur "Solidarności", udziału w nielegalnych zebraniach oraz radiu "Solidarność". Materiały złożono do archiwum 27.07.1984. IPN Wr 039/11388 (III-24645)
Akta prokuratorskie Sprawa dot. działalności w strukturach "Solidarności Walczącej" i kolportażu nielegalnych wydawnictw. 20.02.1984 sprawa 2 Ds 25/84 została wyłączona do odrębnego prowadzenia ze sprawy 2 Ds 120/83. IPN Wr 33/650 (2 Ds 25/84)
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego W/w został aresztowany 01.03.1984 w związku ze sprawą 2 Ds 25/84. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyki z dnia 23.07.1984 areszt tymczasowy uchylono z uwagi na fakt, iż czyn popełniony przez w/w uległ umorzeniu. IPN Wr 28/220 (13/84)
Akta prokuratorskie Informacje do Prokuratury Generalnej dot. sprawy 2 Ds 25/84. IPN Wr 33/331 (III Dsn 20/84/Wr.VI)
Akta sądowe 28.07.1984 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyki umorzył postępowanie w stosunku do Z. Oziewicza na podstawie ustawy o amnestii z dnia 21.07.1984. IPN Wr 19/16 (II K 626/84)
Sprawa Obiektowa [SO] SO krypt. "Ośmiornica" założono w celu "kompleksowej kontroli czołowych działaczy >Solidarności Walczącej< i zamierzeń organizacji". Z. Oziewicz figuruje w aktach m.in. jako współorganizator "Solidarności Walczącej", kolporter opozycyjnych wydawnictw. IPN Wr 032/805 (IV-3914)
Akta paszportowe Postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do WKŚ w okresie 06.08.1984-05.08.1986 wniesione przez Wydz. III-1 WUSW Wrocław z powodu, iż w/w "jest podejrzany o działalność w nielegalnych strukturach >Solidarności Walczącej< i kontakt z poszukiwanym [działaczem >SW<]. Swój wyjazd za granicę wykorzystać może do nawiązania kontaktu z innymi ośrodkami dywersji ideologicznej". Dnia 05.08.1986 zastrzeżenie przedłużono do 05.08.1988. Z zapisów kartotecznych wynika, iż Wydz. II KWMO Wrocław zastrzegł Z. Oziewiczowi wyjazd za granicę w okresie 05.1982-03.05.1984. Materiały o sygn. EAWR 15975 oraz zapisy kartoteczne.
.