Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Witold
Nazwisko: Jórczykowski
Miejsce urodzenia: Mazewo
Data urodzenia: 13-02-1945
Imię ojca: Rajmund
Imię matki: Czesława
Dodatkowe informacje:

Ppl Bi 492/15 zarządzenie z dn. 5.10.2015 dot. Witolda Jórczykowskiego. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały administracyjne Występuje w sprawie: "Materiały zgromadzone w wyniku obserwacji osób starających się o wyjazd lub wyjeżdżających do USA - utrzymujących kontakt z ambasadą lub obywatelami USA". IPN Bi 0037/108.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kwestionariusz założony przez WUSW w Łomży w związku z podejrzeniem o kontakty ze służbami specjalnymi USA. 14.05.1988 sprawę przekazano do RUSW w Wysokiem Mazowieckiem. Materiały zniszczone w jednostce operacyjnej. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.