Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Olga Elżbieta
Nazwisko: Żurawska-Matusiak
Nazwisko rodowe: Żurawska
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 30-03-1963
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny 05-04-2017
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej SUSW. Akta o sygn. IPN BU 1005/15953 (EAGM 015953).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść
Ppl Wa 107/12 zarządzenie z dnia 10.05.2012 r. dotyczące Olgi Żurawskiej-Matusiak – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.